Institutt for skog- og utmarksfag

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Evenstad og 70 ansatte

Instituttleder heter Halgrim Breie. 

Instituttet for skog- og utmarksfag ligger på Evenstad midt i Østerdalen. På instituttet er det rundt 70 ansatte og over 200 studenter.

Til enhver tid er ca 15-20 prosent av studentene internasjonale studenter. Det er høy forsknings- og utviklingsaktivitet på instituttet, og ca 50 prosent av vår aktiviteter eksternt finansiert. De fleste lærerne er aktive forskere og studentene er hjertelig velkomne til å delta på våre forskningsprosjekter. Studenter inviteres med i forskergrupper når de begynner med sine bachelor-, master eller doktorgradsoppgaver sammen med andre studenter og andre forskere.

Vi forsker på hele bredden av anvendt økologi, inkludert utmarksforvaltning og skogbruk. Det er også mulig å gjennomføre bacheloroppgaver i form av forretningsplaner eller annen form for utviklingsprosjekter. I 2017 var det 6 bedrifter som ble startet opp med basis i ideer våre studenter utviklet i løpet av studietiden.