English version of this page

Økofysiologi

Forskergruppen studerer økofysiologiske problemstillinger hos viltlevende dyr. 

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
En del av forskningen har vært å kartlegge blynivåer i blodet til bjørn.

En del av forskningen har vært å kartlegge blynivåer i blodet til bjørn. 

Foto: HINN/INN University

En sentral metodikk i dette arbeidet er bruk av biologgere, små sensorer som registrerer kroppstemperatur og hjerteaktivitet.

Hva forsker vi på?

Forskningen omfatter blant annet normalfysiologi og fysiologiske tilpasninger til, og effekter av klimaendringer, hibernering, stress, menneskelige forstyrrelser og sjukdom.

Mer om forskergruppen

To interne PhD-studenter har økofysiologi som sine forskningsprosjekter.

Gruppen er også involvert i forskning der brunbjørnen brukes som modellart for humanmedisinske studier, såkalt «translasjonsmedisin». Til tross for en usunn livsstil med høyt inntak av sukker, fettlagring og inaktivitet, utvikler ikke brunbjørnen moderne menneskers livsstilsykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og tap av muskelmasse. Kunnskap om brunbjørnens fysiologi kan bidra til å forstå hvordan slike sjukdommer kan unngås eller behandles hos mennesker.

Et nytt og stort satsingsområde for gruppen er blybelastning hos viltlevende dyr. Bly er et giftig metall som er spredt over hele kloden på grunn av menneskelig aktivitet. Dagens miljøbelastning er ett tusen ganger høyere enn hva den var før mennesket startet å utvinne og bruke bly.

Utslippene av bly i Skandinavia er redusert med 90 % de siste 40 årene, i hovedsak som følge av mindre langtransportert forurensing og forbud mot blyholdig bensin. Til tross for dette har Skandinaviske bjørner høye nivåer av bly i blodet.

Forskningen tar sikte på å kartlegge belastningen hos brunbjørn og andre utvalgte indikatorarter samt å identifisere sannsynlig blykilder ved bruk av blyisotoper. Studier på bly inngår i ett internt og to eksterne Ph.d-prosjekter.

Gruppen studerer også sårballistikk (effekter av ekspanderende prosjektiler i levende vev) og skadeskyting på viltarter som jaktes med rifle.