English version of this page

Skogbruksforskning

Forskningsgruppa Skogbruksforskning utfører forskning i anvendt skogbruk ved siden av grunnleggende skogforskning.

Etablert:
2019
Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Skog. Foto: Hanne K. Sjølie/HINN
Foto: Hanne K. Sjølie/HINN

Vi er en del av Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad. Evenstad er omgitt av store skogområder og er plassert i hjertet av skogbruket i Norge i Østerdalen. Dalføret er kjent for aktivt skogbruk og sterke skogbrukstradisjoner. Dette er altså et utmerket utgangspunkt for skog- og skogbruksforskning!

Vi er en ung forskningsgruppe, etablert i 2019. Vi har pågående prosjekter om bærekraftig bruk av skogressurser og bruk av ny teknologi, i tillegg til flere utdanningsprosjekter. Noen av prosjektene og publikasjonene er listet opp under, og ta gjerne en titt på hjemmesiden til hver enkelt forsker i gruppa.

Vi samarbeider med forskning- og utdannelsesinstitusjoner i Norge og utlandet, og med skognæringen.

I Evenstad tilbyr vi Bachelorutdanning i skogfag og utmarksforvaltning på norsk, i tillegg til engelskspråklige program: master i anvendt økologi, med mulighet for spesialisering i skogbruk, og kortere utvekslingsprogram.

PhD-programmet ved fakultetet, Anvendt økologi og bioteknologi, dekker forskningsutdanning i skogbruk.

Hva forsker vi på?

Vi forsker på bærekraftig skogforvaltning, om hvordan vi kan levere tømmer til industrien og møte krav om fornybare materialer og energi kostnadseffektivt og samtidig sikre biologisk mangfold og andre varer og tjenester, fra skogen som er viktige for menneskers liv og levnet.

Mer om forskergruppen

Andre forskningsprosjekt

Les mer om forskningsgruppens utdanningsprosjekter. (Engelsk tekst)

Konferanser og arrangementer

Skogkonferansen - årlig