English version of this page

Barn, barndom og barnehagepedagogikk i det 21. århundre

I gruppen er fagene pedagogikk og forming representert. Vi har som mål å bidra med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som kan vitalisere profesjonstenkningen i det vi oppfatter som en brytningstid for det nasjonale barnehagefeltet.

Etablert:
2017
Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Forskergruppas medlemmer fotografert før koronapandemien. (Foto: HINN)

Forskergruppas medlemmer fotografert før koronapandemien. (Foto: HINN)

Hva forsker vi på?

Gruppens mål er at vår samlede forskning vil kunne bidra til forskningsbasert kunnskap om barndom og barnehage relevant for utdanning av barnehagelærere, for pedagogisk praksis i barnehager, og å bidra i bredere nasjonal og internasjonal sammenheng der barnehagen som utdanningsinstitusjon diskuteres.

Mer om forskergruppen

Vi vil gjøre dette blant annet gjennom å engasjere oss i å tenke humanismen på nytt, og å bringe barnehagen som et humanismeprosjekt på banen i den samtidige faglige og politiske debatten.

Forskningsgruppen startet opp januar 2017 og vil i tiden framover arbeide med å definere vår profil i relasjon til dagsaktuelle faglige og fagpolitiske spørsmål i barnehagefeltet, og å legge grunnlag for større og mindre FoU-prosjekter. 

Pr. i dag har vi en uttalt interesse for kvalitativ forskning inspirert av kritisk teori, og samlet vi er engasjert i et mangfold av temaer som beveger seg på tvers av flere vitenskapelige områder.