English version of this page

Semesterregistrering, semesteravgift og utdanningsplan

Du semesterregistrerer deg i Studentweb.

Hvorfor registrere deg som student?

Betalt semesteravgift og semesterregistrering er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student og få gyldig studentbevis
  • få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (blant annet Studentweb, Canvas og Inspera)
  • få gå opp til eksamen
  • ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer
  • få tilgang til bibliotektjenester og til samskipnadens velferdstjenester

Hva er en utdanningsplan?

Utdanningsplanen din er en avtale mellom deg som student og høgskolen. Den ligger i Studentweb, og skal kontrolleres og bekreftes ved oppstart hvert semester. Å bekrefte utdanningsplanen gjør du samtidig med at du genererer faktura for semesteravgift.

Forsikring

Studenter ved statlige universiteter og høgskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon. Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer.

Om forsikring