Semesterregistrering, semesteravgift og utdanningsplan

Hvorfor registrere deg?

Betalt semesteravgift og semesterregistrering er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student
  • få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (blant annet Studentweb og Canvas)
  • få gå opp til eksamen
  • få gyldig studentbevis
  • ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer
  • få tilgang til samskipnadens velferdstjenester
  • tilgang til bibliotektjenester

Hva er en utdanningsplan?

Utdanningsplanen din er en avtale mellom deg som student og høgskolen. Den ligger i Studentweb, og skal kontrolleres og bekreftes ved oppstart hvert semester. Å bekrefte utdanningsplanen gjør du samtidig med at du genererer faktura for semesteravgift.

Forsikring

Studenter ved statlige universiteter og høgskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon. Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer.

Om forsikring