English version of this page
Jonas Yassin Iversen

Jonas Yassin Iversen

Postdoktor

E-post
jonas.iversen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 59 79 55

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for pedagogikk ved lærerutdanningene
Studiested Hamar, Rom 2P314

Kort om

Jeg er utdannet grunnskolelærer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en mastergrad i engelskdidaktikk fra NTNU. Jeg har undervisningserfaring fra introduksjonsprogram for nyankomne elever, før jeg tok en doktorgrad i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet (2020). For tiden er jeg postdoktor i pedagogikk og arbeider med prosjektet Language Instruction at the Margins of Education (LIME). I forskningen min anvender jeg sosiolingvistiske metoder og teorier for å undersøke pedagogiske spørsmål knyttet til flerspråklighet i skolen. Mine forskningsinteresser omfatter:

- Inkludering i flerspråklige skoler

- Flerspråklighet i lærerutdanningene

- Minoritetsspråkopplæring i utdanningssystemets randsoner

Jeg er nestleder av forskningsgruppen Diversity in Education.  

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Iversen, Jonas Yassin (2022). Marginalized language education in Norway and Sweden: Subject positions and belonging.
 • Iversen, Jonas Yassin (2022). Example of a Comparative Research Design: Language Instruction at the Margins of Education (LIME).
 • Iversen, Jonas Yassin & Straszer, Boglárka (2022). Establishing and Legitimizing Language Hierarchies in Education in Norway and Sweden.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Iversen, Jonas Yassin; Skrefsrud, Thor Andre & Somby, Hege Merete (2022). Understandings of ‘Learning Barriers’ in International Research: A Systematic Review.
 • Iversen, Jonas Yassin & Thomassen, Wenche Elisabeth (2022). Norwegian pre-service teachers’ orientations, knowledge and skills regarding multilingualism.
 • Reath Warren, Anne; Straszer, Boglárka & Iversen, Jonas Yassin (2022). Current issues in Nordic education for working in linguistically diverse classrooms.
 • Iversen, Jonas Yassin (2022). LIME: Et forskningsprosjekt om morsmål, utdanning og identitet.
 • Iversen, Jonas Yassin (2022). Subject positions in minoritised language education.
 • Iversen, Jonas Yassin (2022). Identitetsforhandlinger i minorisert språkopplæring i og utenfor skolen: Foreløpige eksempler og refleksjoner.
 • Iversen, Jonas Yassin (2022). Approaching Indigenous research from the outside: Reflections on research ethics.
 • Tkachenko, Elena; Fondevik, Birgitte & Iversen, Jonas Yassin (2021). Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen av voksne innvandrere.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). De sterkttroendes vekst, fall og fremtid.
 • Iversen, Jonas Yassin; Mølstad, Christina Elde & Somby, Hege Merete (2021). Norwegian culture as premise for Sámi perspectives: an analysis of the revised Norwegian national curriculum .
 • Faldet, Ann-Cathrin; Iversen, Jonas Yassin; Skrefsrud, Thor Andre & Somby, Hege Merete (2021). Understandings of ‘Learning Barriers’ in International Research: A Systematic Review.
 • Iversen, Jonas Yassin; Thomassen, Wenche Elisabeth & Fylkesnes, Sandra (2021). Norwegian preservice teachers’ views on and experience with multilingualism in teacher education.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Language Instruction at the Margins of Education.
 • Iversen, Jonas Yassin; Munden, Juliet Hilary & Nambao, Margaret (2021). Stories in and outside of school, and their perceived potential in primary literacy education in Zambia .
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Exploring Sámi and heritage language instruction across Norway and Sweden.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Identifying the potential in pre-service teachers’ first encounter with multilingualism.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Lærerstudenters første møte med flerspråklighet i praksisopplæringen.
 • Iversen, Jonas Yassin & Cathrine, Northug (2021). Fortsatt ingen kvinner i styrene. [Avis]. Vårt Land.
 • Cathrine, Northug & Iversen, Jonas Yassin (2021). Åpner de lukkede kirkesamfunn. [Avis]. Vårt Land.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Den ene av menighetene synger på siste verset. De to andre vil bestå om 100 år. . [Avis]. Dalane Tidende.
 • Krulatz, Anna; Sevinc, Yesim; Christison, MaryAnn; Neokleous, Georgios; Iversen, Jonas Yassin & Torgersen, Eivind Nessa (2021). Creating a space for multilingualism in EFL/ESL classrooms in Norway.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Lærerstudenters første møte med flerspråklighet i praksisopplæringen.
 • Iversen, Jonas Yassin (2021). Translanguaging and the implications for the future teaching of English in Norway.
 • Iversen, Jonas Yassin; Alisaari, Jenni; Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke; Harju-Autti, Raisa & Heikkola, Leena Maria [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries .
 • Mølstad, Christina Elde; Somby, Hege Merete & Iversen, Jonas Yassin (2021). Norsk som premiss for det samiske – en læreplananalyse av overgangen fra LK06/S til LK20/S .
 • Iversen, Jonas Yassin & Mkandawire, Sitwe Benson (2020). Comparing language ideologies in multilingual classrooms across Norway and Zambia.
 • Dewilde, Joke & Iversen, Jonas Yassin (2020). Episode 5. Jonas Yassin Iversen om flerspråklighet i lærerutdanning. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
 • Iversen, Jonas Yassin (2020). Samisk og somali i norsk skule: Ei undersøking av språkideologiar blant lærarstudentar.
 • Iversen, Jonas Yassin (2019). Samisk og somali: Lærerstudenters perspektiver.
 • Iversen, Jonas Yassin (2019). Flerspråklighet som en ressurs: Hva betyr det? Hva gjør vi?
 • Iversen, Jonas Yassin (2019). Grunnskolelærerstudentenes syn på flerspråklighet i klasserommet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 22–25.
 • Iversen, Jonas Yassin & Mkandawire, Sitwe Benson (2019). A Comparative Study of Language Ideologies in Multilingual Classes of Norway and Zambia.
 • Iversen, Jonas Yassin (2019). Pre-service teachers’ encounter with multilingual classrooms: A presentation of a PhD project.
 • Iversen, Jonas Yassin (2019). Preparing pre-service teachers to engage with multilingualism during field placement.
 • Iversen, Jonas (2019). Identity texts (1). I Burner, Tony; Carlsen, Christian & Kverndokken, Kåre (Red.), 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget. ISSN 9788245026597. s. 298–299.
 • Iversen, Jonas (2019). Language portraits. I Burner, Tony; Carlsen, Christian & Kverndokken, Kåre (Red.), 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget. ISSN 9788245026597. s. 290–291.
 • Iversen, Jonas (2019). A translanguaging instinct in pre-service teachers – and a move from spontaneous to pedagogical translanguaging?
 • Iversen, Jonas (2018). A heteroglossic perspective on the complexity of pre-service teachers’ language ideologies.
 • Iversen, Jonas (2018). Fra transspråklig instinkt til pedagogisk transspråking.
 • Iversen, Jonas (2018). Pre-service teachers in multilingual classrooms: Language ideologies and strategies.
 • Iversen, Jonas (2018). Fremmedspråksundervisning i innføringstilbud?
 • Dewilde, Joke; Iversen, Jonas & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Hamar-skolens opplæring av nyankomne. Hamar arbeiderblad.
 • Krulatz, Anna & Iversen, Jonas (2018). Building inclusive EFL classroom spaces through multilingual writing practices for newly-arrived students in Norway.
 • Iversen, Jonas (2018). Pre-service teachers and multilingual classrooms.
 • Iversen, Jonas (2018). Pre-service teachers' translanguaging practices during field placement.
 • Iversen, Jonas (2017). Pre-service Teachers in Translingual Classrooms: Experiences and Practices.
 • Iversen, Jonas (2017). Fleirspråklegheit i engelskundervisninga. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. ISSN 1893-1499.
 • Krulatz, Anna & Iversen, Jonas (2017). Implementing identity texts as a multilingual pedagogy in an EFL class for newly-arrived students in Norway.
 • Iversen, Jonas (2017). Er engelskundervisningen flerspråklig nok? I skolen. ISSN 1504-6745. s. 18–19.
 • Iversen, Jonas (2017). Flerspråklig engelskundervisning.
 • Iversen, Jonas (2017). Language Ideologies in Norwegian Classrooms.
 • Iversen, Jonas (2016). Multilingual Perspectives on English Teaching.
 • Iversen, Jonas (2016). Bilingualism in Norwegian Schools: How Do Norwegian Schools Provide an Additive Context for Bilingual Students?
 • Fondevik, Birgitte; Tkachenko, Elena & Iversen, Jonas Yassin (2021). Metodisk veileder for lærere i voksenopplæringen: Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen. Kompetanse Norge.
 • Iversen, Jonas Yassin; Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor Andre (2020). Pre-service teachers’ first encounter with multilingualism in field placement. Høgskolen i Innlandet. ISSN 978-82-8380-200-9.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Midtbyen Park
Skoleveien 4, 2318 Hamar
Rom 2P314
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum