Disputas: Altamash Bashir

Altamash Bashir forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 10.12.2021 


Tittelen på avhandlingen er: «Non-industrial private forest owners’ attitudes and forest management decisions»

Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom: 

https://inn.zoom.us/j/66139048594?pwd=Ung3Smsxdm96SWlUa2FOK1lSbTFEQT09 

Webinar-ID: 66 139 048 594

Passord: 505558

Prøveforelesningen starter kl. 11.15. Tema er: “Data and methods to study forest owners' behaviour: strengths and weaknesses of qualitative and quantitative approaches.” 

Disputas starter kl. 13.15. 

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Førsteopponent Professor Teppo Hujala (University of Eastern Finland)
  • Andreopponent PhD Jeannette Eggers (Sveriges lantbruksuniversitet) 
  • Tredjeopponent/administrator Førsteamanuensis Endre Hofstad Hansen (Høgskolen i Innlandet) 

Disputasleder er: Dekan Maria Hörnell Willebrand

Kandidatens veiledere:

  • Hovedveileder har vært førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie, HINN
  • Medveileder har vært professor Birger Solberg, NMBU

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. 

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. 

Link til zoom: 

https://inn.zoom.us/j/66139048594?pwd=Ung3Smsxdm96SWlUa2FOK1lSbTFEQT09

Webinar-ID: 66 139 048 594

Passord: 505558

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner.

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas
Publisert 12. nov. 2021 11:58 - Sist endret 10. des. 2021 15:46