Videre studier etter fullført årsstudium ved HINN

Vurderer du å studere videre hos oss? Her er en oversikt over hvilke av våre årsstudier som kvalifiserer til videre studier. 

Jente på bibliotek.

Du kan gå videre fra flere årsstudier til bachelorgrader hos oss. Foto : HINN. 

Studiene søkes via vår lokale søknadsweb. Det ble åpnet for søking 1. februar, og søknadsfristen er 20. april. Merk at det på enkelte studier kan være begrenset med plasser, og at du konkurrerer med karakterer fra årsstudiet.

Eksterne søkere kan også søke seg til oss via denne ordningen så lenge de har rett årsstudium. 

Under følger en oversikt over hvilke årsstudier som kvalifiserer for opptak til hvilke bachelorutdanninger.

Helse og idrett

  • Årsstudium i idrett ( Elverum) kvalifiserer også for bachelor -  faglærerutdanning i  kroppsøving og idrettsfag. Her er det et krav om snittkarakter 3 i matematikk (1T/P +2T/P, eller matte på høyere nivå) fra VGS og snittkarakter på 3 i norsk (hovedmål +sidemål+ muntlig) fra VGS og 35 skolepoeng). Det er en forutsetning at man har tatt pedagogikk-fag med veiledet og vurdert praksis i årsstudiet. Dette er sikret hos alle på årsstudium idrett på Elverum. Fra og med kull 2019 har studentene på årsstudium i idrett på Elverum vært kvalifisert for opptak til faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. 

Musikk

Årsstudium i musikk kvalifiserer til videre studier på faglærerutdanning i musikk.

Merk at det er krav om 3 i matte, 3 i norsk og 35 skolepoeng fra videregående skole, og at du må ha dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. Det omfatter en digital opptaksprøve.

Jordbruk

Pedagogikk

Årsstudium i pedagogikk kvalifiserer for bachelor i pedagogikk og  pedagogikk, fleksibel.

Slik søker du

Opptaket skjer i lokalt opptak.

Det åpnes for søking 1.februar og søknadsfristen er 20.april. Det kan være begrenset med plasser. Alle som søker konkurrerer med karakterene fra årsstudiet. Er du student hos oss trenger du ikke laste opp dokumentasjon siden vi har tilgang til dine karakterer.

Har du spørsmål om opptakskrav, studiekompetanse eller søknadsprosessen for de ulike bachelorstudiene? Sjekk ut studieomtalene, og ta eventuelt kontakt med opptakskontoret på opptak@inn.no.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 14. feb. 2022 12:49 - Sist endret 2. mars 2022 08:58