Bachelor i pedagogikk

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Bachelor i pedagogikk er rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen?

Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring blir derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Bachelor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet knytter seg til pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Jobbmuligheter

Bachelortilbudet i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inneholder både elementer fra generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Denne kombinasjonen vil kvalifisere deg til mange ulike jobber der lærings- og utviklingsprosesser i offentlig så vel som privat sektor, står sentralt. Behovet for spesialpedagogisk kompetanse er spesielt etterspurt innen utdanningssektoren.

Kombinasjonen av generelle pedagogiske emner og spesialpedagogikk vil medføre at denne bachelorgraden gir en bredere og alternativ kvalifikasjon i forhold til etterspørselen etter spesialpedagogisk kompetanse. Studier i pedagogikk vil kvalifisere for en rekke arbeidsområder hvor det kreves generell pedagogisk kompetanse på områder som læring, tilrettelegging av opplæring, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse. Fordypning i generell pedagogikk vil gi særlig kompetanse på kommunikasjon og bruk av IKT og andre medier i læring.

Eksempler på arbeidsområder:

 • Jobbe mot og i samarbeid med lærere og barnehagelærere
 • Offentlig forvaltning
 • Skolen (støttepedagog, administrasjon, pedagogisk ledelse, veiledning/rådgivning)
 • Barnehagen
 • PPT
 • Tverrfaglig team (kommunale)
 • HR, kompetanseutvikling i bedrifter og andre organisasjoner
 • Og mye mer!
 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om krav til realkompetanse her

Har du tatt et årstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet gjennom lokalt opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

I 4. semester kan du velge emner innen pedagogikk ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Du kan blant annet velge: inclusive/special education, early childhood education, primary education, secondary education, fysisk og helse, social med mer.

I utgangspunktet har de engelsk-språklige landene de mest relevante emner i sitt studietilbud, men det finnes også spennende muligheter ved våre europeiske partnere: Masaryk University i Tsjekkia, Rhein-Wall i Tyskland (gender studies) eller VIVES University i Belgia med sitt spennende Social Pedagogical Art & Creativity Exploration program.

Vi har også partnere i Danmark som tilbyr en mer skandinavisk tilnærming, men hvor du beholder den internasjonale komponenten ved å møte studenter fra hele verden i undervisningen.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

 • Master i pedagogikk
 • Master i spesialpedagogikk
 • Master i tilpasset opplæring
 • Master i folkehelse

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder