Bachelor i folkehelsearbeid

God helse er viktig for den enkelte og på samfunnsnivå. Dette studiet passer for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak.

Studiested
Elverum
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet er rettet mot deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå.

Bachelorgraden gir deg grunnleggende kompetanse i tilrettelegging av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for ulike målgrupper som har behov for livsstilsendring. Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, helseutfordringer og epidemiologi, folkehelsepolitiske retningslinjer, psykologiske aspekter ved livsstilsendring og kommunikasjon.

Studiet inneholder praksisperioder, der du får anledning til å prøve ut de teoretiske kunnskapene gjennom praksisopphold ved relevante institusjoner. Eksempler på praksissteder er fylkeskommuner, kommuner, treningssentre, institutter, frisklivssentraler og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Jobbmuligheter

Ved fullført grad kan du jobbe med folkehelsearbeid både i offentlig og privat sektor som folkehelsekoordinator eller i ulike prosjektstillinger. Du kan også jobbe i frivillige organisasjoner og andre steder der kunnskap om helse og trivsel er etterspurt. 

Folkehelsearbeid er ikke lenger noe som er forbeholdt helsevesenet. Arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor er for eksempel opptatt av å forebygge livsstilssykdommer og veilede sine ansatte til en bedre helse. 

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 39,7
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er fire praksisperioder i løpet av studiet: 

  • I andre semester er det tre ukers praksis i Skolefritidsordningen (SFO) der oppmerksomheten rettes mot planlegging, tilrettelegging/ledelse og evaluering av helsefremmende opplegg blant barn og unge.
  • I tredje semester er det to uker observasjonspraksis ved frisklivssentral eller lignende. Søkelyset rettes mot samtalemetodikk og motivasjon knyttet opp mot endring av livsstilsvaner.
  • I fjerde semester er det to uker observasjonspraksis i kommune/ fylkeskommune eller lignende. Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid står sentralt, samt hvordan folkehelsepolitiske tiltak initieres, planlegges, gjennomføres og evalueres.
  • I femte semester er det femten dagers selvvalgt praksis i institusjoner som har fokus på tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i helsefremmende arbeid.

I sjette semester skal studentene gjennomføre et åtte ukers metodisk prosjektarbeid i grupper som omhandler planlegging, gjennomføring og evaluering av aktuelle tiltak ved relevante institusjoner som retter oppmerksomheten mot folkehelsearbeid. 

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med studietilbud innen folkehelse.

Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, USA eller Australia?

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte og eventuelt tredje semester, forutsatt at man finner emner som kan erstatte emner i tilsvarende semester hjemme. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Bachelor i folkehelsearbeid gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor folkehelsefeltet ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, deriblant master i folkehelsevitenskap og master i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Reidun Ekse Johansen
Studieveileder

Bilde av Ingeborg Barth Vedøy
Studieprogramansvarlig