Bachelor i folkehelsearbeid

God helse er viktig for den enkelte og på samfunnsnivå. Dette studiet passer for deg som vil lære om helseutfordringer og livsstilsendring, og ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak.

Studiested
Elverum
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Utdanningen er rettet mot deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå.

Bachelorgraden gir grunnleggende kompetanse i tilrettelegging av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for ulike målgrupper som har behov for livsstilsendring. Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, helseutfordringer og epidemiologi, folkehelsepolitiske retningslinjer, psykologiske aspekter ved livsstilsendring og kommunikasjon.

Det legges opp til praksisperioder hvor du får anledning til å prøve ut de teoretiske kunnskapene gjennom praksisopphold ved relevante institusjoner. Eksempler på praksissteder er fylkeskommune, kommune, treningssenter, institutt, frisklivssentral og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Jobbmuligheter

Folkehelsearbeid er ikke lenger noe som er forbeholdt helsevesenet. Arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor er for eksempel opptatt av å forebygge livsstilssykdommer og veilede sine ansatte til en bedre helse. Du kan derfor jobbe med folkehelsearbeid både i offentlig og privat sektor som folkehelsekoordinator eller i ulike prosjektstillinger. Du kan også jobbe i frivillige organisasjoner og andre steder der kunnskap om helse og trivsel er etterspurt.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er fire praksisperioder i løpet av studiet.

I 2. semester er det tre ukers praksis i Skolefritidsordningen (SFO) med fokus på planlegging, tilrettelegging/ledelse og evaluering av helsefremmende opplegg blant barn og unge.

I 4. semester er det først en ukes observasjonspraksis ved frisklivssentral eller lignende, med fokus på samtalemetodikk og motivasjon i forbindelse med endring av livsstilsvaner. Deretter en ukes observasjonspraksis i kommune/fylkeskommune eller lignende med fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og på hvordan folkehelsepolitiske tiltak initieres, planlegges, gjennomføres og evalueres.

I 5.semester er det 15 dagers selvvalgt praksis i institusjoner som har fokus på tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i helsefremmende arbeid.

I 6.semester skal studentene gjennomføre et åtte ukers metodisk prosjektarbeid i grupper som omhandler planlegging, gjennomføring og evaluering av aktuelle tiltak ved relevante institusjoner som har fokus på folkehelsearbeid.

Mer informasjon om praksis

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med tilbud innen folkehelse. Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, USA eller Australia? Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte og eventuelt tredje semester, forutsatt at man finner emner som kan erstatte emner i tilsvarende semester hjemme. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Bachelor i folkehelsearbeid gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor folkehelsefeltet ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, deriblant master i folkehelsevitenskap og master i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig