Årsstudium i musikk

Vil du skape egne musikkproduksjoner og spille sammen med andre? I løpet av studiet vil du få en praktisk og teoretisk musikkopplæring, og utvikle deg på ditt hovedinstrument.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Ved Høgskolen i Innlandet kan du ha musikk som hovedfokus fra første dag i grunnutdanningen og fram til ferdig doktorgrad. Begynner du her, blir du en del av et musikkmiljø med en enorm bredde og en høy musikalsk kvalitet. 

Musikkutdanningen i Hamar er unik i den forstand at den er omgitt av og har mulighet for samspill med et aktivt kultur- og musikkmiljø som blant annet omfatter noen av landets fremste folkehøgskoler og videregående skoler med fokus på musikk. 

Det er ingen opptaksprøve til årsstudium i musikk ved høgskolen. 

Årsstudium i musikk vektlegger praktisk og utøvende arbeid med musikk. Du får mulighet til å utøve musikk samtidig som du tilegner deg kunnskap innen musikk- og kulturteori, musikkdidaktikk, musikkvitenskapelige perspektiver og grunnleggende musikkteori/hørelære. Studiet gjør deg bedre rustet til å forstå musikkens plass og muligheter i skolen og samfunnet.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du betaler semesteravgift  hvert semester.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan inngå som et valgemne i en bachelorgrad. Studenter som har tatt en bachelorgrad kan bli faglærere hvis de tar ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som videreutdanning. Studiet kan også være en videreutdanning både for lærere og førskolelærere. 

Studiet kan inngå som første år i  faglærerutdanningen i musikk eller en del av en fri bachelorgrad. Du kan benytte deg av lokalt opptak om du søker deg videre på faglærerutdanningen. 

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Fakultet for lærerutdanninger og pedagogikk.

Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig