Bachelor i landbruksteknikk

Ønsker du å lære om fremtidens teknologi i landbruket? Studiet gir deg teknisk og agronomisk kompetanse som er etterspurt i fremtidens arbeidsmarked.

Studiested
Blæstad
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Fire personer i gårdsarbeidsklær står ute på jordet. De står ved siden av et jordstykke som har blitt pløyd opp. Blå, nyere traktor med plog i høyre på bildet, står stille på jordet der jordstykket har blitt pløyd.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor.

Utdanningen i landbruksteknikk kombinerer teoretisk kunnskap med varierte undervisningsformer. Studiehverdagen består av forelesninger, praktisk undervisning, utferder, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning både individuelt og i grupper. Den praktiske undervisningen spenner vidt, og foregår både i verksteder, laboratorier og i felt.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig utdanning i landbruksteknikk er Blæstad et godt valg og du får en variert utdanning som er etterspurt.

Jobbmuligheter

En bachelorgrad i landbruksteknikk kvalifiserer for arbeid med blant annet utvikling og markedsføring av landbruksmaskiner og -utstyr. Du kan også jobbe med rådgiving innen offentlig forvaltning, eller arbeid i yrker som krever kompetanse på teknologi for landbruket. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen næringsvirksomhet. Etter bachelorgraden kan du gå videre på masterstudier.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

Bilde av Elisabeth Røe
Studieveileder