Bachelor i pedagogikk, fleksibel

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Studiet er nett- og samlingsbasert.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 eller 6 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Denne utdanningen er et fleksibelt nett- og samlingsbasert bachelorstudium. Studiet er normert til tre år på heltid og seks år på deltid. Studiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Bachelor i pedagogikk tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Bacheloren i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet handler om pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Du finner studiet på Samordna opptak under navnet "Pedagogikk, Bachelor, deltid, høst, samlingsbasert" med søkekode 209 568. Du søker deg inn på denne koden også om du tenker å ta den nett- og samlingsbaserte bacheloren på heltid.

Jobbmuligheter

En verden som er preget av rask utvikling og endringer gjenspeiles i arbeidslivet, hvor ledere og medarbeidere stadig må løse oppgaver på nye måter. Pedagoger som har kunnskap om læringsprosesser, utvikling og tilrettelegging av opplæring har derfor kompetanse som et samfunn i endring har bruk for.

Gjennom bachelor i pedagogikk får du en bred innføring i ulike deler av pedagogikkfaget, som blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid, mediepedagogikk, og rådgiving og veiledning. Du oppnår en kompetanse om lærings- og utviklingsprosesser som er relevant for flere yrker både i offentlige og private virksomheter. Eksempler på arbeidsområder:

  • Jobber innen oppvekst- og utdanningssektoren (for eksempel i samarbeid med lærere og barnehagelærere, administrasjon, ledelse, rådgiving og veiledning, SFO)
  • Offentlig forvaltning (NAV, utdanningsforvaltning, saksbehandling)
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling
  • Rådgiving og veiledning
  • Medier, kommunikasjon og formidling

Med bachelor i pedagogikk får du ikke undervisningskompetanse.

Praktisk informasjon

Studiet kan tas over tre år på fulltid, eller seks år på deltid. Heltid- og deltidsstudenter følger samme samlingsbaserte undervisning, men heltidsstudenter tar 30 studiepoeng per semester, og deltidsstudenter tar 15 studiepoeng. Om du ønsker å gå heltid eller deltid, velger du i forbindelse med semesterregistreringen.

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette godskrevet i graden din. Du kan lese mer om dette her  https://www.inn.no/student/administrer-dine-studier/godskriving-av-utdanning På grunn av ferieavvikling vil du ikke få svar på spørsmål om godskriving av emner i juli.

Samlingsdatoer for studieåret 2022/2023 blir klare ca 1. juli 2022.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om krav til realkompetanse her

Har du fullført et årsstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet via lokalt opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 42,8
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

  • Master i pedagogikk
  • Master i spesialpedagogikk

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Hanne Bjertnæs
Studieveileder