Bachelor i pedagogikk, fleksibel

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Studiet er nett- og samlingsbasert.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3-6 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Bachelor i pedagogikk deltid er et fleksibelt nett- og samlingsbasert bachelorstudium. Studiet er normert til tre år på heltid og seks år på deltid. Studiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Bachelor i pedagogikk tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Bacheloren i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet handler om pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Du finner studiet på Samordna opptak under navnet "Pedagogikk, Bachelor, deltid, høst, samlingsbasert" med søkekode 209 568.

Jobbmuligheter

Bachelortilbudet i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inneholder både elementer fra generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Denne kombinasjonen vil kvalifisere deg til mange ulike jobber der lærings- og utviklingsprosesser i offentlig så vel som privat sektor står sentralt. Behovet for spesialpedagogisk kompetanse er spesielt etterspurt innen utdanningssektoren.

Kombinasjonen av generelle pedagogiske emner og spesialpedagogikk vil medføre at denne bachelorgraden gir en bredere og alternativ kvalifikasjon i forhold til etterspørselen etter spesialpedagogisk kompetanse. Studier i pedagogikk vil kvalifisere for en rekke arbeidsområder hvor det kreves generell pedagogisk kompetanse på områder som læring, tilrettelegging av opplæring, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse. Fordypning i generell pedagogikk vil gi særlig kompetanse på kommunikasjon og bruk av IKT og andre medier i læring.

Eksempler på arbeidsområder:

  • Jobbe mot og i samarbeid med lærere og barnehagelærere
  • Offentlig forvaltning
  • Skolen (støttepedagog, administrasjon, pedagogisk ledelse, veiledning/rådgivning)
  • Barnehagen
  • PPT
  • Tverrfaglig team (kommunale)
  • HR, kompetanseutvikling i bedrifter og andre organisasjoner
  • Og mye mer!

Praktisk informasjon

Studiet kan tas over tre år på fulltid, eller seks år på deltid. Heltid- og deltidsstudenter følger samme samlingsbaserte undervisning, men heltidsstudenter tar 30 studiepoeng per semester, og deltidsstudenter tar 15 studiepoeng. Om du ønsker å gå heltid eller deltid, velger du i forbindelse med semesterregistreringen.

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette godskrevet i graden din. Du kan lese mer om dette her  https://www.inn.no/student/administrer-dine-studier/godskriving-av-utdanning På grunn av ferieavvikling vil du ikke få svar på spørsmål om godskriving av emner i juli.

Samlingsdatoer for 2021/2022 blir publisert her så snart de er klare.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om krav til realkompetanse her

Har du fullført et årsstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet via lokalt opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

  • Master i pedagogikk
  • Master i spesialpedagogikk

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder