Hvordan øke likestillingen i akademia?

110 år etter at Norge fikk sin første kvinnelige professor er det spørsmålet når likestillingsarbeidere fra hele landet samles i slutten av mars. 

110 år etter Kristine Bonnevie ble Norges første kvinnelige professor er det fremdeles mye som gjenstår før det er kjønnslikestilling i akademia.   Foto: Ukjent fotograf/Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

110 år etter at Kristine Bonnevie ble Norges første kvinnelige professor er det fremdeles mye som gjenstår før det er kjønnslikestilling i akademia. 

Foto: Ukjent fotograf/Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

Konferansen går over 2 dager fra 30. mars 2022 med et bredt anlagt program med en rekke temaer knyttet til likestilling og mangfold i utdannings- og forskningssektoren. 

Likestilling i akademia - hvordan får vi det til?

Kun 1/3 av norske professorer er kvinner til tross for at et flertall av studentene og doktorgradsstipendiatene er kvinner. Et sted på vegen faller altså kvinner fra i akademia. Dette jobbes det mye med rundt på norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, og det er også spørsmål knyttet til manglende likestilling som er det overordna når Nettverk for likestillingsarbeidere setter hverandre i stevne på Hamar i slutten av mars. 

Hovedoverskriften på konferansen er derfor: Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til? Å møte disse utfordringene forutsetter at akademia kan rekruttere bredt og gi likestilte karrieremuligheter. Nye krav om handlingsplaner utfordrer institusjonene på planlegging og implementering av likestillings- og inkluderingstiltak.

Programmet for konferansen

Programmet på konferansen favner bredt. På den ene siden retter en søkelyset på likestilling som fenomen og situasjonen i akademia. På den andre siden får også eksempler på forskningsprosjekt knyttet til mangfold og likestilling. 

Les fullstendig program her. 

Tonje Lauritzen (Foto: HINN)
Tonje Lauritzen (Foto: HINN)

Høgskolen i Innlandet ved likestillings- og mangfoldskomiteen arrangerer konferansen på vegne av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

 - Det er veldig moro å kunne ønske velkommen til den første fysiske nettverkskonferanse etter to år i digitale kanaler. Vi håper at programmet vil falle i smak og at mange finner vegen til Hamar i mars.  Dette sier leder i arrangementskomiteen Tonje Lauritzen ved HINN.

Påmeldingsfristen er 15. mars 2022.

Vil lære av hverandre

Leder i Kif-komiteen Ragnhild Hennum (Foto: UiO)
Leder i Kif-komiteen Ragnhild Hennum (Foto: UiO)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) ble første gang oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 2004 med formål å fremme likestilling og mangfold i akademia. Komiteens medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen og ledes nå av professor og dekan Ragnhild Hennum ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennum sier til inn.no: - Jeg ser frem til å møte alle fysisk på Hamar. Det er viktig for arbeidet med mangfold og likestilling at vi som arbeider med temaet kan møtes for å lære av hverandre. 

Kontaktinformasjon

Leder for Utvalget for Mangfold og likestilling ved HINN

Bilde av Tonje Lauritzen
Instituttleder
E-post
tonje.lauritzen@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 57

Nyttige lenker

 

 

Av Gro Vasbotten
Publisert 2. mars 2022 14:38 - Sist endret 8. mars 2022 12:16