English version of this page
Tonje Lauritzen

Tonje Lauritzen

Instituttleder

E-post
tonje.lauritzen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 57
Mobilnummer
+47 412 11 836

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Tonje Lauritzen er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Som forsker, i Østlandsforskning siden 2007, jobber hun med forskningsprosjekter og følgeevalueringer/evalueringer med perspektiver innen organisasjon og ledelse, og likestilling og mangfold i organisasjoner, både i offentlig og privat og noe frivillig sektor. Hennes doktorgrad omhandler spørsmål knyttet til barns hverdagsliv og opplevelse av hjem når de har foreldre i to hushold. Lauritzen har bred erfaring med bruk av kvalitative tilnærminger i forskningsarbeidet.

I perioden 2020-2022 er Lauritzen leder av Utvalget for likestilling og mangfold ved Høgskolen i Innlandet https://www.inn.no/om-hogskolen/organisering/utvalg-for-mangfold-og-likestilling/. Hun har ledet Østlandsforskning www.ostforsk.no siden 2018. Instituttet ble en del av Høgskolen i Innlandet i 2019.

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=36099 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum