English version of this page
Tor Arnesen

Tor Arnesen

Forsker

E-post
tor.arnesen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 13
Mobilnummer
+47 909 22 190

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Tor Arnesen er Forsker 1 ved Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet. Han er i dag visepresident i styret i Euromontana, medlem og styre i Fjellforskningsnett, og har en observatørrolle i styret i Fjellnettverket. Forskningen hans har en tverrfaglig tilnærming med fokus på regional og rural utvikling   i fjellregioner.

Research gate

LinkedIn

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum