Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Innovasjonsskolen er utviklet for kommunesektoren for å gi økt innsikt i, kunnskaper og ferdigheter i innovasjon og endring.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
25. juni 2022

Om utdanningen

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren skal gi økt innsikt i - og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med vekt på endring og innovasjon. Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger for å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt.

Innovasjonsskolen bygger på tre pilarer: Teori om innovasjon, kreative teknikker og likemannslæring, og det legges vekt på erfaringer fra praktisk gjennomføring og spredning av innovasjon, særlig erfaringer fra kommunesektoren.

Målgruppe
Studiet er for personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte.

Jobbmuligheter

Studiet tilegner deg kunnskaper og ferdigheter i prosessarbeid og -ledelse, som sikrer involvering av alle interessenter. Det gir deg teoretisk og praktisk kompetanse til å drive – og/eller lede innovasjonsprosesser, som vil bidra til utvikling og spredning av kunnskap om innovasjonsprosesser i kommunesektoren. Du vil blant annet få kunnskap om hva som skal til for å skape en innovasjonskultur (drivkrefter og barrierer) og hvordan tilrettelegge for sosial akseptering av endring og håndtering av risiko.

Praktisk informasjon

Det er lagt opp til 6 samlinger à 2 – 3 dager i løpet av studiet på Lillehammer.

Samlinger studieåret 2022-23:

Samling 1: Innovasjon og kreativitet, 6. - 7. september, 2 dager
Samling 2: Tjenestedesign, 18. - 20. oktober, 3 dager
Samling 3: Innovasjon i kommuner,  6. - 7. desember, 2 dager
Samling 4: Innovasjonsledelse og sosialt entreprenørskap, 7. - 8. februar, 2 dager
Samling 5: Implementering og spredning av innovasjon, 23. - 24. mars, 2 dager
Samling 6: Studietur, 8. - 10. mai, 3 dager

Den siste samlingen er en kombinert samling og ekskursjon. Det må påregnes noe ekstra kostnader, nærmere informasjon vil bli gitt. De siste årene har denne turen gått til Danmark. Det tas forbehold om at det kan bli endringer i datoer.

Litteratur
Studiet har ca. 2000 sider litteratur (bøker, artikler mm.)

Eksamen
Eksamen består av to deler, en innlevering av et innovasjonscase som det arbeides med gjennom hele studiet, samt muntlig eksamen på Lillehammer.

Eksamensinnlevering: 26. mai.
Muntlig eksamen: 14. og 15. juni.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav for deltakere er 3 år høgskole-/universitetsutdanning.

Søkere med 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 1 – 2 års relevant arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium.

Søknadsfristen er utvidet til 25. juni 2022.

Slik søker du

Kommunen søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte
Den enkelte kommune /evt samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte. Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum tre personer, maksimum fire personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen. Fordi heterogenitet ofte viser seg å bidra til nytenkning ønsker vi at kommunene er representert med deltakere fra minst to ulike sektorer/tjenesteområder. Dette gjør også forankringen i kommunen mer robust.

Søknadsskjemaet fra den enkelte kommune fylles ut med:

  • Kort beskrivelse av en utfordring eller et område med behov for innovasjon for kommunen, og hva som ønskes oppnås (maks 250 ord)
  • Sektorer/tjenesteområder som er involvert 
  • Forankring/anbefaling fra kommunen for godkjent deltakelse og tilrettelegging for deltakere
  • Deltakeres navn og e-postadresse 

Utvelgelse av deltakende kommuner
Deltakende kommuner velges ut fra oppfylte kriterier nevnt over. Kommuner velges ut fra geografisk representasjon (alle landsdeler ønskes representert, samt deltakere fra både små og store kommuner). Hvis det fortsatt er behov for utvelgelse vil det bli gjort ved loddtrekning.

Nytt kull starter i september 2022.

Søknadskjema for kommunene

Hva koster det?

Gjennomføringskostnader er beregnet til kr 40.000,- pr deltaker.

Kostnadene dekker undervisning, seminar, veiledning, eksamensavgift og sensur.
Det kan søkes OU-fondet om støtte.

Studentene, evt arbeidsgiver må dekke:

  • Semesteravgiften på ca. kr. 1500,- pr. student pr. år  Mer om semesteravgift.
  • Utgifter til litteratur ca. kr 4 - 5000,- pr. student
  • Reise, overnatting, bespisning og annet nødvendig studiemateriell
  • Utgifter i forbindelse med ekskursjon (reise og opphold)

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Line Kristiansen
Prosjektleder

Bilde av Trude Hella Eide
Studieprogramansvarlig