Opptaksprøve for bachelor i animasjon og digital kunst

Opptakskrav til bachelor i animasjon og digital kunst består av tre deler som alle må være bestått:

 1. Generell studiekompetanse/ godkjent realkompetanse
 2. Opptaksprøve, som må leveres innen 20. mai kl. 23:59
 3. Intervju (i tilfeller hvor komiteen trenger mer informasjon for å vurdere opptaksprøven kan søkere kalles inn til intervju)

Opptaksprøve animasjon og digital kunst

Opptaksprøven skal inneholde:

 1. Utfylt spørreskjema som ligger i nettskjema

 2. En videoportefølje hvor man presenterer relevant arbeid. Last opp videoer på Youtube eller Vimeo, og del nettadressene i spørreskjemaet

 3. Eventuelle relevante attester og vitnemål/kompetansebevis (lastes opp i nettsøknaden i samordna opptak)

Dette danner grunnlaget for opptaket. Der komiteen ser behov, kan søkere også bli kalt inn til en samtale på zoom/teams, før endelig vedtak om opptak fattes.

Gjennom opptaksprosessen vil vi se etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både seg selv og faget. Søkerne vil bli vurderte ut fra en rekke kriterium, som inkluderer: kreativitet, ambisjoner, motivasjon, kunstnerisk og designfaglig modning, evne til eksperimentering, evne til analytisk og konseptuell tenkning, form- og fargesans, evner og erfaring i tegning/visualisering, skriftlig og muntlig formuleringsevne, evne til samarbeid og samfunnsbevissthet.

1. Spørreskjema

I spørreskjemaet må du først svare på noen enkle ja/nei spørsmål om din erfaring og ditt interessefelt. Deretter kommer en del som omhandler din motivasjon for å søke studiet, hvor du må svare på disse fem spørsmålene:

 • Hvem er du?

 • Beskriv din motivasjon for å studere på bachelorprogrammet i animasjon og digital kunst

 • Beskriv din forståelse av studiet og fagområdet

 • Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til når du er ferdig?

 • Hvilke erfaringer har du med dataspill generelt?

2. Visuelt arbeid

For denne delen skal du lastes opp en video som viser både porteføljen din som del 1 og de to praktiske oppgavene du skal svare på som del 2. De to delene skilles med teksplakater eller tilsvarende, i videoen.

Videoen skal ha oppløsning 1920 x 1080 (FULL HD). For at YouTube eller Vimeo skal lagre videoer i Full HD så må videoene du laster opp være i samme format.

Del 1 – Portefølje; *

Du skal presentere 5, ulike egne eksisterende arbeider som viser bredden i hva du kan.

List opp arbeidene i samme kronologisk rekkefølge som de kommer frem i videoen. Bruk nummer og linjeskift for opplisting. Beskriv også hvilket medie som er brukt, blyant, olje, digital, dataspill, 3D- visualisering osv.

(Legg denne videoen sammen med praktisk del 2, og lim inn lenken til én felles video som viser alt, til slutt under del 2).

Del 2 –Praktisk skapende oppgaver

Du skal løse begge oppgaver.

Merk: Viktig at tegninger og bilder er i liggende format slik at de utnytter videobilde helt. Lengde per stillbilde i oppgave 2 bør ikke overstige 5 sekunder.

Oppgave A: Natur

 1. Visualiser begrepet "Natur" gjennom en kort videofilm eller animasjon på maks 30 sek. (For animasjon kan du jobbe i 2D og/eller 3D). 

Eksempler kan være et utsnitt, objekter fra naturen, en skogbunn, gjentakelser, en kort fortelling. Ta stilling til hvilket uttrykk visualiseringen av begrepet skal ha. Du kan bruke dybde, lys/skygge former, farger, bevegelse og stemning/mood.

Poenget her er at du må bruke din egen forestillingsevne og stole på egne valg. Her er det åpent for å anvende alle slags ulike løsninger siden det ligger i fagets natur at det ikke finnes noen fasitsvar.

 1. Lag en tegning i liggende, minimum A4 format, som forklarer hva du fremstiller i videoen eller animasjonen. Gi arbeidet en tittel, og les inn en tekst og integrer denne lydfilen på maks. 20 ord som forteller hvordan du har tolket begrepet "natur" over den liggende tegningen - eller presenter teksten som egen tekstplakat før tegningen din, i videoen.

Oppgave B: Ett stedspesifikt punkt

Velg et sted som betyr noe for deg.

 1. Du skal formidle stedet ved å lage en serie av tre (3) svart/hvitt fotografier s om du selv har tatt

 2. Lage så en tegning, i liggende A4 format, av samme motiv, eller en komposisjon i 3D av samme motiv - render i svart/hvit.

Når du skal ta bildene og samle inspirasjon: Opphold deg på stedet mens du prøver å registrere hva om gjør stedet interessant: det kan være et spesielt lys, en fin utsikt, noe man kan gjøre der, et inntrykk, en historie, en opplevelse eller noe annet som er inspirasjonskilden din. Bruk forestillingsevnen din.

Innlevering:

 1. Serie av tre stk. svart-hvitt fotografier i liggende format

 2. Én (1) tegning i liggende minimum A4 format eller én (1) 3D-render i 1920x1080 format.

 

Plagiering: Ved innlevering av nettskjemaet bekrefter du også at det du leverer inn er ditt eget arbeid. Å levere inn andres arbeid som ditt, er plagiat og ulovlig, og vil medføre at eventuelt vedtak om opptak kan omgjøres.

 

Publisert 20. mai 2021 10:31 - Sist endret 21. jan. 2022 13:26