Handelshøgskolen Innlandet

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap tilbyr studier for deg som ønsker en karriere i privat, offentlig eller frivillig sektor. Hos oss kan du ta både bachelorstudier, mastergrader og et flertall videreutdanninger uten studieavgift.

Våre studier

Vi tilbyr studier innen mange ulike fagfelt, rettet både mot fulltidsstudenter og deg som ønsker å kombinere studier med jobb.

Se vårt studietilbud

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mastergrader ved handelshøgskolen

Har du fullført en bachelorgrad kan en av våre mastergrader være aktuelle for deg. Vi tilbyr mastere på både heltid og deltid for deg som ønsker å kombinere masterutdanning med jobb.

Har du en mastergrad fra før og ønsker deg en karriere innen forskning? Da kan videre studier og en doktorgradsutdanning være veien å gå.

Vi tilbyr et bredt spekter av videreutdanninger på heltid og deltid for deg som ønsker å kombinere studier med jobb.