Language: NOR | ENG

Åpner øyne, åpner sinn!

Erasmus+ er EUs stipendprogram for mobilitet innen utdanning. Som Erasmus-student kan du velge mellom over 50 av HINNs partnerinstitusjoner i Europa. Du slipper å betale skolepenger, og vil tillegg til støtten fra Statens Lånekassen få et ekstra Erasmus-stipend.


Stipendmuligheter

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder man retten til lån og stipend i Statens lånekassen for utdanning.

Ved studierelatert utveksling til våre Erasmus+ partnere gis det et ekstrastipend på opptil 410-460 Euro per måned. For praksisrelatert utveksling ligger dette beløpet på 610-660 Euro. Stipendet skal ikke tilbakebetales.

Reisemål

Studenter kan reise til ett av våre partnere i programlandene. Dette omfatter de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia.

De som ønsker å reise til andre institusjoner enn våre partnere, vil ikke motta et Erasmus+ stipend. 

Praksisopphold 

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i programlandene. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet.

Et praksisopphold må ha en varighet på to til tolv måneder. Det er og mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning.

 

Fordeler med å være Erasmus+ student:
 • Du kan kombinere utdanning med et utenlandsopphold.
 • Studieoppholdet og emnene du tar blir forhåndsgodkjent som en del av graden din ved HINN slik at du ikke taper studietid.
 • Erasmus+ programmet er godt kjent i alle europeiske land, og mange spesialordninger er etablert for studentene.
 • Du slipper tidkrevende og kostbare søknadsprosesser i utlandet.
 • Du slipper å betale studieavgifter i utlandet.
 • Du får de samme rettighetene som vertslandets studenter.
 • Du får Erasmus+ stipend i tillegg til basisstøtte (og reisestøtte) fra Statens lånekasse.
 • Vertsinstitusjonene tilbyr ofte egne språkkurs og velkomstprogram for Erasmus+ studenter.
 • Du får hjelp til å finne hybel.

 

Krav og regler:
 • Du må være student ved et norsk universitet eller en norsk høgskole som deltar i Erasmus+.
 • Du må være norsk statsborger, statsborger fra et europeisk land som deltar i Erasmus+ eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Erasmus kan brukes innenfor alle fagretninger, såfremt det finnes utvekslingsavtaler.
 • Du må ha fullført eksamen(er) tilsvarende minst ett års studier (60 studiepoeng, 30 i måned) før avreise.
 • Utvekslingen må vare minst 2 måneder (praksis)/3 måneder (studie) og maksimum 12.
 • Et Erasmus+ studieår går fra høst til vår, skal du være ute i et helt år, må du starte om høsten.
 • HINN gir deg Erasmus+ stipendet – opptil 410-460 Euro (studentmobilitet) og opptil 610-660 Euro (praksismobilitet) per studiemåned.
 • Du har krav på karakterutskrifter eller annen dokumentasjon fra det utenlandske lærestedet.
 • HINN gir endelig godkjenning. Eventuelle endringer i studieplanen underveis må klareres.

Informasjon for studenter med funksjonsnedsettelse

Alle studenter (og ansatte) med funksjonsnedsettelse (de med fysisk, psykisk, mentalhelse, eller helserelaterte funksjonshemninger) kan søke om et tilleggsstipend fra Erasmus+ på 200 Euro ekstra hver måned.

 


Erasmus+ sjekkliste:

Før avreise:

1. Fyll ut Learning Agreement (Traineeship Agreement for praksisstudenter). Skjemaet må signeres av studieleder ved ditt studie og internasjonal koordinator ved HINN. Dette er en godkjennelse på at emnene/praksisen kan innpasses i din grad.
2. Fyll ut skjema for kontoopplysninger (kun feltene markert med «X»), og send dokumentet digitalt (word-fil) tilbake til internasjonalt koordinator. 
3. Signer Grant Agreement - du mottar informasjon når dokumentet er klar til signering (dokumentet viser hvor mye stipend du får, og er individuelt kalkulert etter perioden i utlandet). 
4. Fyll ut online språktest del 1 - testen er obligatorisk og sjekker dine kunnskaper i undervisningsspråket ved utvekslingsstedet.

Etter ankomst:

1. Lever Arrival Form signert av internasjonal koordinator ved institusjonen i utlandet.
2. Lever Learning Agreement signert av institusjon i utlandet (kan gjøres før avreise).

Når dokumentene er levert til internasjonalt kontor ved HINN, settes i gang utbetalingen (80%) av Erasmus-stipendet. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.

Etter hjemkomst:

1. Fyll ut språktesten del 2 (link kommer på e-post). 
2. Fyll ut Erasmus+ rapport (kommer på e-post fra EU).
3. Lever Traineeship Certification (kun for praksisstudenter).

Utbetalingen (20%) settes i gang når det ovennevnte er levert. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.