Language: NOR | ENG
INN/Hennie Lindøe

 

Åpner øyne, åpner sinn!

 

Erasmus+ er EUs stipendprogram for mobilitet innen utdanning. Som Erasmus-student kan du velge mellom over 50 av HINNs partnerinstitusjoner i Europa. Du slipper å betale skolepenger, og vil tillegg til støtten fra Statens Lånekassen få et ekstra Erasmus-stipend.


  

Stipendmuligheter

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder man retten til lån og stipend i Statens lånekassen for utdanning.

Ved studierelatert utveksling til våre Erasmus+ partnere gis det et ekstrastipend på opptil 410-460 Euro per måned. For praksisrelatert utveksling ligger dette beløpet på 560-610 Euro. Stipendet skal ikke tilbakebetales*.

*Spesielle regler gjelder dersom oppholdet avbrytes. Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon.

 

Hvem kan få et tilleggsstipend?

Alle studenter (og ansatte) med funksjonsnedsettelse (fysisk, psykisk, mentalhelse, eller helserelaterte funksjonshemninger) kan søke om et tilleggsstipend fra Erasmus+ på 200 Euro ekstra hver måned.

Reisemål

Studenter kan reise til ett av våre partnere i programlandene. Dette omfatter de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia.

De som ønsker å reise til andre institusjoner enn våre partnere, vil ikke motta et Erasmus+ stipend. 

 

Praksisopphold

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i programlandene. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet.

Et praksisopphold må ha en varighet på to til tolv måneder. Det er og mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning.

Fordeler med å være Erasmus+ student

 • Du kan kombinere utdanning med et utenlandsopphold.
  • Studieoppholdet og emnene du tar blir forhåndsgodkjent som en del av graden din ved HINN slik at du ikke taper studietid.
 • Erasmus+ programmet er godt kjent i alle europeiske land, og mange spesialordninger er etablert for studentene.
  • Du får Erasmus+ stipend i tillegg til basisstøtte (og reisestøtte) fra Statens lånekasse.
 • Du slipper tidkrevende og kostbare søknadsprosesser i utlandet.
  • Du slipper å betale studieavgifter i utlandet.
  • Vertsinstitusjonene tilbyr ofte egne språkkurs og velkomstprogram for Erasmus+ studenter.
  • Du får hjelp til å finne hybel.
 • Du får de samme rettighetene som vertslandets studenter.

Krav og regler

 • Du må være student Høgskolen i Innlandet og ha fullført eksamen(er) tilsvarende minst ett års studier (60 studiepoeng, 30 i måned) før avreise.
 • Erasmus+ kan brukes innenfor alle fagretninger, såfremt det finnes utvekslingsavtaler.
  • Søkere får Erasmus+ stipend – opptil 410-460 Euro (studentmobilitet) og opptil 460-610 Euro (praksismobilitet) per studiemåned.
  • Utvekslingen må vare minst 2 måneder (praksis)/3 måneder (studie) og maksimum 12 måneder.
 • Et Erasmus+ studieår går fra høst til vår, skal du være ute i et helt år, må du starte om høsten.
 • Du må gjennomføre, samt levere følgende dokumenter:
  • Du må gjennomføre en kort (og gratis) digital språktest før avreise og levere bestemte dokumenter (se sjekkliste).
  • HINN gir endelig godkjenning. Eventuelle endringer i studieplanen underveis må klareres.
  • Du må fullføre en kort Erasmus+ rapport og levere bestemte dokumenter etter endt opphold (se sjekkliste).
 • Du har krav på karakterutskrifter eller annen dokumentasjon fra det utenlandske lærestedet.

 


Erasmus+ sjekkliste:

Før avreise:

1. Fyll ut Learning Agreement (Traineeship Agreement for praksisstudenter). Skjemaet må signeres av studieleder ved ditt studie og internasjonal koordinator ved HINN. Dette er en godkjennelse på at emnene/praksisen kan innpasses i din grad.
2. Fyll ut skjema for kontoopplysninger (kun feltene markert med «X»), og send dokumentet digitalt (word-fil) tilbake til internasjonalt koordinator. 
3. Signer Grant Agreement - du mottar informasjon når dokumentet er klar til signering (dokumentet viser hvor mye stipend du får, og er individuelt kalkulert etter perioden i utlandet). 
4. Fyll ut online språktest - testen er obligatorisk og sjekker dine kunnskaper i undervisningsspråket ved utvekslingsstedet.

Etter ankomst:

1. Lever Arrival Form signert av internasjonal koordinator ved institusjonen i utlandet.
2. Lever Learning Agreement signert av institusjon i utlandet (kan gjøres før avreise).

Når dokumentene er levert til internasjonalt kontor ved HINN, settes i gang utbetalingen (80%) av Erasmus-stipendet. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.

Etter hjemkomst:

1. Fyll ut Erasmus+ rapport (kommer på e-post fra EU).
2. Lever Traineeship Certification (kun for praksisstudenter).

Utbetalingen (20%) settes i gang når det ovennevnte er levert. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.