Language: NOR | ENG

Åpner øyne, åpner sinn!

Erasmus+ er EUs stipendprogram for mobilitet innen utdanning. Som Erasmus-student kan du velge mellom over 50 av HINNs partnerinstitusjoner i Europa. Kontakt Internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon om hvor du kan reise. Erasmus+ studenter slipper å betale skolepenger og i tillegg til støtte fra Statens Lånekassen vil du få ekstra Erasmus-stipend.

Stipendmuligheter

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder man retten til lån og stipend i Statens lånekassen for utdanning. Ved studierelatert utveksling til våre Erasmus+ partnere gis det et ekstrastipend på opptil 410-460 Euro per studiemåned i utlandet. For praksisrelatert utveksling ligger dette beløpet på 610-660 Euro. Stipendet skal ikke tilbakebetales.

Reisemål

Studentene kan reise til ett av program- eller partnerlandene. Programlandene omfatter de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland er alle andre land.

Praksisopphold 

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i Europa. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet.

Et praksisopphold må ha en varighet på to til tolv måneder. Det er også mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning.

Fordeler med å være Erasmus+ student:

 • Du kan kombinere utdanning med et utenlandsopphold.
 • Studieoppholdet og emnene du tar blir forhåndsgodkjent som en del av graden din ved HINN slik at du ikke taper studietid.
 • Erasmus+ programmet er godt kjent i alle europeiske land, og mange spesialordninger er etablert for studentene.
 • Du slipper tidkrevende og kostbare søknadsprosesser i utlandet.
 • Du slipper å betale studieavgifter i utlandet.
 • Du får de samme rettighetene som vertslandets studenter.
 • Du får Erasmus+ stipend i tillegg til studielån og reisestøtte fra Statens lånekasse.
 • Vertsinstitusjonene tilbyr ofte egne språkkurs og velkomstprogram for Erasmus+ studenter.
 • Du får hjelp til å finne hybel.

Krav og regler:

 • Du må være student ved et norsk universitet eller en norsk høgskole som deltar i Erasmus+.
 • Du må enten være norsk statsborger, statsborger fra et europeisk land som deltar i Erasmus+ eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Erasmus kan brukes innenfor alle fagretninger, såfremt det finnes utvekslingsavtaler.
 • Du må ha tatt eksamen(er) tilsvarende minst ett års studier (60 studiepoeng, 30 i måned) før avreise.
 • Studieoppholdet må vare minst 3 måneder, maksimum 12.
 • Et Erasmus+ studieår går fra høst til vår, skal du være ute i et helt år, må du starte om høsten.
 • Lærestedet ditt gir deg et Erasmus+ stipend – opptil 410-460 Euro (studentmobilitet) og opptil 610-660 Euro (praksismobilitet) per studiemåned i utlandet.
 • Du har krav på karakterutskrifter eller annen dokumentasjon fra det utenlandske lærestedet.
 • Det norske lærestedet gir endelig godkjenning – eventuelle endringer i studieplanen underveis må klareres.

 


Erasmus+ sjekkliste:

Før avreise: 

 1. Fyll ut Learning Agreement (Traineeship Agreement for praksisstudenter) - få skjemaet signert av studieleder og internasjonal koordinator ved HINN.
 2. Fyll ut skjemaet for kontoopplysninger (kun feltene markert med «X»), og send dokumentet digitalt (word-fil) tilbake til internasjonalt koordinator. 
 3. Signer Grant Agreement - du mottar informasjon når dokumentet er klar til signering (dokumentet viser hvor mye stipend du får, og er individuelt kalkulert etter perioden i utlandet). 
 4. Fyll ut online språktest del 1 - testen er obligatorisk og sjekker dine kunnskaper i undervisningsspråket ved utvekslingsstedet.

Etter ankomst:

 1. Lever Arrival Form signert av internasjonal koordinator ved institusjonen i utlandet.
 2. Lever Learning Agreement signert av institusjon i utlandet (kan gjøres før avreise).

Når dokumentene er levert til internasjonalt kontor ved HINN, settes i gang utbetalingen (80%) av Erasmusstipendet. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.

Etter hjemkomst:

 1. Fyll ut språktesten del 2 (link kommer på e-post). 
 2. Fyll ut Erasmus+ rapport (kommer på e-post fra EU).
 3. Lever Traineeship Certification (kun for praksisstudenter).

Utbetalingen (20%) settes i gang når det ovennevnte er levert. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.