Language: NOR | ENG

Si ifra

Her kan du som student si ifra når du opplever at noe må forbedres ved høgskolen eller når du er fornøyd med noe. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Hvis du er ansatt ved høgskolen må du benytte skjema på interne sider (krever pålogging).

Når det er alvor

red

Si ifra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering eller andre uønskede hendelser og uhell. Du kan varsle skriftlig på skjema eller muntlig til din studenttillitsvalgt eller studieadministrasjonen.

Dette må du vite før du varsler

Når noe må forbedres

yellow

Si ifra om dårlige sider ved læringsmiljøet ditt. Du kan sende forbedringsforslag, ta det opp med den det gjelder eller forsøke å løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte eller studieadministrasjonen.

Velg skjema for å si ifra

Når du er fornøyd

green

Hva inspirerer deg? Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø. Dine tilbakemeldinger kan gjøre at det utformes nye tiltak eller at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere til gode. Du kan selvsagt også si det direkte til den det gjelder eller studenttillitsvalgt.

Benytt skjema for å gi ros

Hvor kan du få råd og støtte?

Ønsker du å diskutere saken med noen før du melder inn. Ta kontakt med studieleder eller studieveileder. Du kan også ta kontakt med studentenes rådgivningstjeneste på det studiested du studerer.

Du kan  lese mer om hvordan Si ifra-meldinger blir håndtert "Prosedyre for Si ifra-ordning" (lenke kommer).