Language: NOR | ENG

Praksis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleieutdanningene

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningene barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. 

  • Vernepleie har tre praksisperioder, en i hvert studieår. I første og andre studieår er praksisperioden i vårsemesteret og går over ca. 9 uker. I tredje studieår er praksisperioden på ca.12 uker og strekker seg fra midten av oktober til begynnelsen av januar. Deltidsstudiet i vernepleie har alle sine tre praksisperioder i høstsemesteret i 2.- 3. og 4. studieår.
  • Barnevern har en praksisperiode i høstsemesteret i 3. studieår og den går over ca. 16 uker.
  • Sosialt arbeid har en praksisperiode i vårsemesteret 2. studieår. Den varer ca. 16 uker.

Hver praksisperiode har obligatoriske for- og etterpraksisseminarer av en ukes varighet.

Høgskolen i Innlandet ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne reise og eventuelt flytting i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.