Mer digital undervisning og økt bruk av hjemmekontor

Høgskolen i Innlandet legger om til mer digital undervisning og digital hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig. Det åpnes også for mer bruk av hjemmekontor. 

En person holder et skilt med teksten stop covid-19

Regjeringen innførte tirsdag 7. desember nye koronatiltak som gjelder fra torsdag 9. desember. Formålet med tiltakene er å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron, blant annet ved at alle reduserer antall nærkontakter.

Beredskapsgruppa ved Høgskolen i Innlandet har nå besluttet hvordan høgskolen skal følge opp.

Se samlet oversikt over gjeldende koronatiltak ved HINN (inn.no)

Undervisning og eksamen

De mest sentrale tiltakene som berører studenter er mer digital undervisning, undervisning i mindre grupper med krav om en meter avstand, digital hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig og praktisk mulig. Eksamener som må gjennomføres med fysisk oppmøte får skjerpede smitteverntiltak.

– Vi tar sikte på at de omleggingen vi nå gjør vil gjelde ut februar 2022, med mindre situasjonen endrer seg før det, sier fungerende beredskapsleder Kari Kjærnet ved høgskolen. 

Hjemmekontor

Blant tiltakene som berører høgskolens medarbeidere er økt bruk av hjemmekontor og avlysning av sosiale arrangementer i høgskolens lokaler.

– I vår prioritering av tiltak har vi lagt vekt på å sikre studentene undervisning og en trygg eksamensavvikling. Derfor holdes studiestedene åpne, men med færre medarbeidere tilstede, sier Kjærnet.

Se regjeringens pressemelding om de nye koronatiltakene (regjeringen.no)

Publisert 8. des. 2021 13:23 - Sist endret 8. des. 2021 13:25