Konferanser og seminarer

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL) arrangerer årlig en rekke konferanser, alt fra mindre seminarer til kongresser med opp til 500 deltakere.

Med over 20 års erfaring har SELL spesielt utviklet kompetanse i arrangering av nasjonale og internasjonale forskningskonferanser. Vi er dessuten medlem av Meeting Professionals International (MPI). Vi tar på oss oppdrag både for eksterne oppdragsgivere og fagmiljøene internt ved høgskolen.

Konferansene arrangeres både i høgskolens egne lokaler, konferansehoteller i området og andre steder i Norge etter oppdragsgivers ønske.

Våre tjenester er:

  • Rådgivning i idé- og programutforming
  • Markedsføring inkl. utvikling av internettsider og brosjyremateriell
  • Avtaleinngåelse med foredragsholdere, samarbeidspartnere og underleverandører
  • Videoopptak/ foto, redigering og formidling av foredrag og konferanseprogrammet forøvrig
  • Utvikling- og drift av nettbasert deltakerregistrering og –fakturering
  • Koordingering av hotell: lokaler og overnatting
  • Abstrakt- og paperadministrasjon
  • Finansiering og økonomistyring
  • Sekretariat under gjennomføring
  • Evalueringsarbeid

Ta kontakt med oss for mer informasjon, konkrete forespørsler eller en uformell prat.

Publisert 1. juni 2021 14:41 - Sist endret 1. juni 2021 14:43