Konferanser og seminarer

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL) arrangerer årlig en rekke konferanser, alt fra mindre seminarer til større kongresser.

Med 30 års erfaring har SELL utviklet kompetanse i arrangering av nasjonale og internasjonale forskningskonferanser med sertifisering som Meeting Professionals International (MPI). Vi tar på oss oppdrag for eksterne oppdragsgivere og fagmiljøene internt ved høgskolen.

Konferanser arrangeres i høgskolens egne lokaler, konferansehoteller eller digitalt etter oppdragsgivers ønske.

SELL kan bistå i:

  • Rådgivning i idé- og programutforming
  • Markedsføring inkl. utvikling av internettsider og brosjyremateriell
  • Avtaleinngåelse med foredragsholdere, samarbeidspartnere og underleverandører
  • Videoopptak/ foto, redigering og formidling av foredrag og konferanseprogrammet forøvrig
  • Utvikling- og drift av nettbasert deltakerregistrering og –fakturering
  • Koordinering av hotell: lokaler og overnatting
  • Abstrakt- og paperadministrasjon
  • Finansiering og økonomistyring
  • Sekretariat under gjennomføring
  • Evalueringsarbeid

Ta kontakt med oss for mer informasjon, konkrete forespørsler eller en uformell prat.

Publisert 1. juni 2021 14:41 - Sist endret 8. okt. 2021 08:39