Konferanser og seminarer

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL) arrangerer årlig en rekke konferanser, alt fra mindre seminarer til større forskningskonferanser.

Med 30 års erfaring og med sertifiseringer som Certified Meeting Professional (CMP) og Certified Online Meeting Designer (COMD), har SELL utviklet kompetanse i arrangering av nasjonale og internasjonale forskningskonferanser. I de senere år også digitale og hybride konferanser. Vi tar på oss oppdrag både fra fagmiljøene internt ved høgskolen og for eksterne oppdragsgivere.

Konferanser arrangeres i høgskolens egne lokaler, konferansehoteller eller digitalt etter oppdragsgivers ønske.

SELL kan bistå i:

 • Rådgivning i idé- og programutforming
 • Markedsføring inkl. utvikling av internettsider og brosjyremateriell
 • Avtaleinngåelse med foredragsholdere, samarbeidspartnere og underleverandører
 • Videoopptak/ foto, redigering og formidling av foredrag og konferanseprogrammet forøvrig
 • Utvikling- og drift av nettbasert deltakerregistrering og –fakturering
 • Koordinering av hotell: lokaler og overnatting
 • Abstrakt- og paperadministrasjon
 • Finansiering og økonomistyring
 • Prosjektledelse og sekretariat av gjennomføring
 • Utvikling og gjennomføring av digitale konferanser
 • Evalueringsarbeid

Ta kontakt med oss for mer informasjon, konkrete forespørsler eller en uformell prat.

Sist endret 3. juni 2022 12:27