Undervisning og læringsmiljø

Her kan du som student si ifra når du opplever at noe må forbedres ved høgskolens undervisning og læringsmiljø, og du opplever at henvendelser i andre ordinære kanaler ikke fungerer.

Det beste er om du kan bruke høgskolens ordinære kanaler når opplever mangler ved undervisning og læringsmiljø. Henvend deg gjerne gjennom din klassetillitsvalgt. Det er også mulig å henvende seg direkte til underviser, emneansvarlig, studieadministrasjon eller studieprogramansvarlig. Vi anbefaler dessuten emneevaluering og andre undersøkelser. Høgskolens studentombud kan bistå med råd og bistand om din studiesituasjon. 

Si ifra melding er veien å gå når de ordinære kanalene svikter. En Si ifra melding om undervisning og læringsmiljø kan dreie seg om alt fra timeplan, undervisningsgjennomføring, læringsmiljø, universell tilrettelegging eller noe annet som påvirker den organiserte utdanningsaktiviteten ved høgskolen.

Si ifra melding om undervisning og læringsmiljø sendes direkte til postmottak og fordeles videre til ledelsen ved ditt fakultet. For at vi skal kunne arbeide målrettet med din Si ifra melding vil du ikke kunne være anonym. Du vil kunne bli kontaktet for utdypende informasjon, og vi vil fortelle deg hvordan vi håndterer din Si ifra melding. Din melding blir uansett behandlet konfidensielt og du kan være trygg på at den ikke kommer på avveie eller at vi avslører din identitet for tredjepart uten ditt samtykke.
 

Si ifra her

  • Du kan Si ifra om luftkvalitet, fysiske bygg og materiell her .
  • Du kan Si ifra om mobbing, seksuell trakassering, diskriminering e.l. her .
  • Du kan melde avvik knyttet til ulykker, nestenulykker og skader på mennesker og miljø her.

Relevante dokumenter

Publisert 26. mai 2021 09:15 - Sist endret 8. okt. 2021 08:57