Helse, miljø og sikkerhet

Som en del av virksomhetens systematiske HMS-arbeid skal HINN følge opp avvik og uønskede hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette omfatter både arbeidsmiljø og ytre miljø.

Hovedhensikten med å behandle slike meldinger er å sørge for at vi lærer av hendelser og eventuelt iverksetter tiltak for å forebygge lignende hendelser. Du kan melde dette som «gul» melding via si ifra-ordningen.

Si ifra her

Publisert 26. mai 2021 09:16 - Sist endret 6. des. 2021 15:13