English version of this page

Applikasjoner

Liste over programvare for ansatte og studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Hvis du ikke finner ønsket programvare på listen, kan det være en mulighet for å gjøre en bestilling. Les informasjon og finn bestillingsskjema her.

Kontorstøtte og referanseverktøy

 • Microsoft Office 365 - E-post og kontorprogrampakke (Word, Excel, Powerpoint, OneNote og Teams). Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • Zotero - Referansehåndteringsprogram som integrerer seg med Word. Gratis tilgjengelig. Se informasjon her.
 • EndNote - Referansehåndteringsprogram som integrerer seg med Word. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • Adobe - Spesialprogram for oppretting og redigering av avanserte .pdf dokumenter. Kan bestilles fra IT-Brukerstøtte. Lisensbelagt, behøver finansiering. 

Digital undervisning og videokonferanse

 • Teams - Videokonferanseverktøy som er del av Microsoft Office 365. Se informasjon her
 • Zoom - Videokonferanseverktøy for bl.a. nettundervisning. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her
 • SMART Notebook - Presentasjonsverktøy som supplerer bruk av SMART Board. Gratis tilgjengelig for ansatte. Kan bestilles fra IT-Brukerstøtte.

Statistikk og analyse

 • NVivo - Analyseverktøy for kvalitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Bestilles ved å sende dette skjemaet. Se informasjon her.
 • SPSS - Analyseverktøy for kvantitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • StataSE - Analyseverktøy for kvantitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter ved HHS. Lisens kan kjøpes av andre, men behøver finansiering. Kontakt IT-Brukerstøtte. Se informasjon her.
 • R / R Studio - Program for analyse og presentasjon av forskningdata mm. Gratis tilgjengelig. Se informasjon her.  
 • JAMOVI - Program for statistisk analyse. Integrert med R. Gratis tilgjengelig.  Se informasjon her.
 • JASP Statistics - Program for statistisk analyse. Støtter Open science Framework (OSF). Gratis tilgjengelig. Se informasjon her.
 • SAS - Analyseverktøy for kvantitative data. Kan bestilles fra IT-Brukerstøtte. Lisensbelagt, behøver finansiering. Se informasjon her.

Fildeling

 • Filesender.uninett.no - Skytjeneste for sikker overføring av store filer via nettleser til en/flere mottakere. Logg inn med FEIDE. NB! Mottakers utdanningsinstitusjon må ha tillatt bruk av tjenesten. 

Lese- og skrivestøtte

 • Lingdys - Verktøy for lese-og skrivestøtte. Gratis tilgjengelig for studenter og vitenskapelig ansatte gjennom Feide. Teknisk/administrativt ansatte må kontakte brukerstøtte for tilgang. Gå til tjenesten.

Lyd- og skjermopptak

 • Audacity - Verktøy for å lage podcast og lydopptak. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • CamStudio - Verktøy for opptak av skjerm- og lydstreaming. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.

Undersøkelses- og påmeldingsverktøy

 • Nettskjema - Opprette og redigere spørreskjema, bestillinger og påmeldinger. Eneste tillatte spørreskjema for innsamling av personopplysninger. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her

Programvare som ikke kan bestilles

Schrems II-dommen: en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, som legger begrensninger på hvilke programvareleverandører HINN kan ha databehandleravtale med. Les mer her:

Nedenfor følger en liste over programvare vi ofte blir spurt om å anskaffe, men som av ulike grunner ikke lar seg gjøre. Listen er ikke uttømmende.

 • DROPBOX
  Alternativ: Microsoft OneDrive.
 • EXPLAIN EVERYTHING
  Begrensning: Schrems II.
 • GATHERTOWN
  Begrensning: Schrems II.
 • H5P
  Begrensning: Schrems II.
 • KAHOOT 
  Begrensning: Schrems II.
 • MENTIMETER
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Nettskjema
 • MYONVENT
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Teams/Zoom.
 • NEARPOD
  Begrensning: Schrems II.
 • NVivo Collaboration Cloud
  Begrensning: Schrems II.
 • PADLET
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Microsoft Whiteboard.
 • PIKTOCHART
  Begrensning: Schrems II.
 • QUESTBACK
  Alternativ: Nettskjema.
 • SURVEYMONKEY
  Alternativ: Nettskjema.
 • TAPPIN
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Teams/Zoom.
Publisert 27. apr. 2022 12:36 - Sist endret 22. sep. 2022 12:29