English version of this page

Applikasjoner

Liste over programvare for ansatte og studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Hvis du ikke finner ønsket programvare på listen, kan det være en mulighet for å gjøre en bestilling. Les informasjon og finn bestillingsskjema her.

Kontorstøtte og referanseverktøy

 • Adobe Acrobat - Spesialprogram for oppretting og redigering av avanserte .pdf dokumenter. Kan bestilles fra IT-Brukerstøtte. Lisensbelagt, behøver finansiering.
 • EndNote - Referansehåndteringsprogram som integrerer seg med Microsoft Word. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • Microsoft Office 365 - E-post og kontorprogrampakke (Word, Excel, Powerpoint, OneNote og Teams). Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • Zotero - Referansehåndteringsprogram som integrerer seg med Word. Gratis tilgjengelig. Se informasjon her.

Digital undervisning og videokonferanse

 • Microsoft Teams - Videokonferanseverktøy som er del av Microsoft Office 365. Se informasjon her
 • Zoom - Videokonferanseverktøy for bl.a. nettundervisning. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her
 • SMART Notebook - Presentasjonsverktøy som supplerer bruk av SMART Board. Gratis tilgjengelig for ansatte. Kan bestilles fra IT-Brukerstøtte.

Statistikk og analyse

 • f4transkript og f4analyse - Analyseverktøy for kvalitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. For de som er brukere i  Educloud Research er f4-programmene åpne for bruk etter innlogging. Andre bestiller ved å sende inn dette skjemaet. Programvarene benyttes i HINN-nettverket eller via VPN. Se informasjon her.
 • NVivo - Analyseverktøy for kvalitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Bestilles ved å sende dette skjemaet. Se informasjon her.
 • SPSS - Analyseverktøy for kvantitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • StataSE - Analyseverktøy for kvantitative forskningsdata. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter ved HHS. Lisens kan kjøpes av andre, men behøver finansiering. Kontakt IT-Brukerstøtte. Se informasjon her.
 • R / R Studio - Program for analyse og presentasjon av forskningdata mm. Gratis tilgjengelig. Se informasjon her.  
 • JAMOVI - Program for statistisk analyse. Integrert med R. Gratis tilgjengelig.  Se informasjon her.
 • JASP Statistics - Program for statistisk analyse. Støtter Open Science Framework (OSF). Gratis tilgjengelig. Se informasjon her.
 • SAS - Analyseverktøy for kvantitative data. Kan bestilles fra IT-Brukerstøtte. Lisensbelagt, behøver finansiering. Se informasjon her.

Fildeling

 • Sikt FileSender - Skytjeneste for sikker overføring av store filer via nettleser til en eller flere mottakere. Logg inn med FEIDE. NB! Mottakers utdanningsinstitusjon må ha tillatt bruk av tjenesten. Se FileSender sine nettsider her.

Lese- og skrivestøtte

 • Lingdys - Verktøy for lese-og skrivestøtte. Gratis tilgjengelig for studenter og vitenskapelig ansatte gjennom Feide. Teknisk/administrativt ansatte må kontakte brukerstøtte for tilgang. Gå til tjenesten.

Lyd- og skjermopptak

 • Audacity - Verktøy for å lage podcast og lydopptak. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • CamStudio - Verktøy for opptak av skjerm- og lyd. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.
 • Nettskjema Diktafon - Mobilapp for opptak av lyd (intervjuer o.a.). Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her.

Spørreskjema- og påmeldingsverktøy

 • Nettskjema - Opprette og redigere spørreskjema, bestillinger og påmeldinger. Eneste tillatte spørreskjema for innsamling av personopplysninger. Gratis tilgjengelig for ansatte og studenter. Se informasjon her

Programvare som ikke kan bestilles

Schrems II-dommen: en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, som legger begrensninger på hvilke programvareleverandører HINN kan ha databehandleravtale med. Les mer her:

Nedenfor følger en liste over programvare vi ofte blir spurt om å anskaffe, men som av ulike grunner ikke lar seg gjøre. Listen er ikke uttømmende.

 • DROPBOX
  Alternativ: Microsoft OneDrive.
 • EXPLAIN EVERYTHING
  Begrensning: Schrems II.
 • GATHERTOWN
  Begrensning: Schrems II.
 • Grammarly
  Begrensning: Schrems II.
 • H5P
  Begrensning: Schrems II.
 • KAHOOT 
  Begrensning: Schrems II.
 • MENTIMETER
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Nettskjema
 • Microsoft Stream
  Alternativ: Panopto.
 • MYONVENT
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Teams/Zoom.
 • NEARPOD
  Begrensning: Schrems II.
 • NVivo Collaboration Cloud
  Begrensning: Schrems II.
 • PADLET
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Microsoft Whiteboard.
 • PIKTOCHART
  Begrensning: Schrems II.
 • QUESTBACK
  Alternativ: Nettskjema.
 • SURVEYMONKEY
  Alternativ: Nettskjema.
 • TAPPIN
  Begrensning: Schrems II.
  Alternativ: Teams/Zoom.
Sist endret 17. nov. 2022 10:44