English version of this page

Zoom

Zoom er et videokonferanseverktøy som blant annet brukes til nettundervisning, webkonferanse, møter og muntlig eksamen.

Gå til Zoom-portalen

Vi har laget et opplæringskurs for Zoom i Canvas her. Der ser du blant annet hvordan du:

  • Blir med i nettundervisning eller webkonferanse i Zoom.
  • Setter opp eget møte eller webkonferanse i Zoom.
  • Deltar på muntlig eksamen i Zoom.
Publisert 25. mai 2021 09:53 - Sist endret 14. juni 2022 13:17