English version of this page

Nettskjema

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet har tilgang til kartleggingsverktøyet «Nettskjema» for forskning og oppgaveskriving,  til undervisningsformål og påmeldinger. 

Nettskjema er et digitalt verktøy for innsamling av data fra spørreskjema, intervju og bilder. 

Nettskjema leveres av Universitetet i Oslo og er en sikker løsning for datainnsamling for små til store datamengder.

Nettskjema er eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved HINN dersom det samles inn personopplysninger.

Verd å merke seg om Nettskjema:

Fri bruk av Nettskjema for alle brukere, ansatte og studenter, med FEIDE-innlogging.

  • Ingen tildeling av lisenser.
  • Innsamlingen kan foregå via laptop, nettbrett og smarttelefon.
  • Bokmål, nynorsk eller engelsk språkinnstilling.
  • Fri brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost.
  • Egen nettside med informasjon, opplæring og innloggingsportal.

Innlogging til Nettskjema

Klikk på "Logg inn i Nettskjema" > velg Feide > velg tilhørighet HINN (første pålogging) > skriv inn ditt Feide-brukernavn + passord (samme som du logger inn med om morgenen).  Hvis du fortsatt er usikker, har du en nærmere beskrivelse her: 

Hvem kan svare på skjemaene som lages i Nettskjema?

Respondenter kan være personer som er:

  • Feideinnloggede
  • Alle med lenken til undersøkelsen (helt åpent)
  • Inviterte som har e-post adresse

Tilgangsrettigheter i Nettskjema.

Svare fra mobile enheter

Svaring på skjemaer kan gjøres fra mobiltelefoner og nettbrett. Nettskjema har også mottak for levering av svar fra mobil-apper utviklet ved UiO.

Les mer om mobile løsninger til forskning.

Nettskjema med diktafon- og bildeløsninger

Nettskjema har to unike apper som lastes ned på din smarttelefon eller nettbrett; Nettskjema-Diktafon for opptak av lyd og Nettskjema-Bilde for fotografering. 

Diktafon-appen sender lydfilene videre til det Nettskjema du har opprettet for dine intervju(er) eller bildeopptak. Dette erstatter båndopptaker og diktafon eller fotoapparat.  Å samle inn og lagre intervju med personopplysninger og bilder med personer til forskningsformål på din egen smarttelefon uten appen, er ikke tillatt. Forskjellen er at de respektive appene sørger for at lydopptaket eller bildet krypteres på din smarttelefon og det er ikke mulig å avspille lydopptaket eller se på bildet direkte fra telefonen, du må logge deg inn i Nettskjema-resultatdelen eller TSD (for sensitive data) for å gjøre det. 

Innsamling av personopplysninger eller anonymt 

Dersom du skal bruke «Nettskjema» i et prosjekt med innsamling av personopplysninger , må forsknings- eller studentprosjektet (bachelor- eller masteroppgave) fremlegges for NSD Personverntjenester (SIKT).

Dersom formålet ikke er forskning men det angår for eksempel interne undersøkelser eller  evalueringer med personopplysninger, er det HINNs lokale personvernombud som må vurdere undersøkelsen i forhold til personvernforordningern (GDPR). 

Spørreskjemafunksjonen i Nettskjema kan tilpasses anonyme undersøkelser

Brukerveiledninger

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til bruk av Nettskjema kan lokal brukerstøtte ved HINN kontaktes:
IT-Avdelingen Lærings- og forskningsteknologi  Ian McKelvey.

Forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus, kan også kontaktes vedrørende spørsmål om Nettskjema, personvern og forskningsetikk.

Publisert 1. feb. 2022 21:52 - Sist endret 26. sep. 2022 12:39