Nettskjema

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet har tilgang til spørreskjemaverktøyet «Nettskjema» ved oppgaveskriving eller undervisning.

Nettskjema leveres av Universitetet i Oslo og er en sikker løsning for datainnsamling for små til store datamengder. NSD Personvernombudet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) anerkjennerNettskjema.

Nettskjema er eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved HINN dersom det samles inn personopplysninger.

Ulike gratisprogrammer (survey tools) som Google Forms, SurveyMonkey o.a. er ikke tillatt ved innsamling av personopplysninger.

Verd å merke seg om Nettskjema:

Fri bruk av Nettskjema for alle brukere, ansatte og studenter, med FEIDE-innlogging.

  • Ingen tildeling av lisenser.
  • Innsamlingen kan foregå via laptop, nettbrett og smarttelefon.
  • Bokmål, nynorsk eller engelsk språkinnstilling.
  • Fri brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost.
  • Egen nettside med informasjon, opplæring og innloggingsportal.

Innlogging til Nettskjema 

Klikk på "Logg inn i Nettskjema" > velg Feide > velg tilhørighet HINN (første pålogging) > skriv inn ditt Feide-brukernavn + passord (samme som du logger inn med om morgenen).  Hvis du fortsatt er usikker, har du en nærmere beskrivelse her: 

Hvem kan svare på skjemaene som lages i Nettskjema?

Respondenter kan være personer som er:

  • Feideinnloggede
  • Alle med lenken til undersøkelsen (helt åpent)
  • Inviterte som har e-post adresse

Tilgangsrettigheter i Nettskjema.

Svare fra mobile enheter

Svaring på skjemaer kan gjøres fra mobiltelefoner og nettbrett. Nettskjema har også mottak for levering av svar fra mobil-apper utviklet ved UiO.

Les mer om mobile løsninger til forskning

Nettskjema med diktafon- og bildeløsninger   

Nettskjema har to unike apper som lastes ned på din smarttelefon eller nettbrett; Nettskjema-Diktafon for opptak av lyd og Nettskjema-Bilde for fotografering. 

Diktafon-appen sender lydfilene videre til det Nettskjema du har opprettet for dine intervju(er) eller bildeopptak. Dette erstatter båndopptaker og diktafon eller fotoapparat.  Å samle inn og lagre intervju med personopplysninger og bilder med personer til forskningsformål på din egen smarttelefon uten appen, er ikke tillatt. Forskjellen er at de respektive appene sørger for at lydopptaket eller bildet krypteres på din smarttelefon og det er ikke mulig å avspille lydopptaket eller se på bildet direkte fra telefonen, du må logge deg inn i Nettskjema-resultatdelen eller TSD (for sensitive data) for å gjøre det. 

Les mer om Nettskjema-diktafon og last ned appene

Veiledning: Opprett nettskjema diktafon- eller bildeskjema

Brukerveiledninger

Personsensitive data eller data som trenger spesiell beskyttelse

Dersom du skal bruke «Nettskjema» i et prosjekt med innsamling av personopplysninger og/eller sensitive data, må du først undersøke om prosjektet er meldepliktig. Hovedregelen er at dersom du skal behandle personopplysninger i undersøkelsen, skal det meldes inn til personvernombudet for forskning.

Hvis din datafangst inneholder data med særlig behov for beskyttelse, for eksempel personsensitive data som er meldt til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller NSD Personvernombudet, må prosjektet plasseres i forskningsportalen TSD (Tjeneste for sensitive data). Nettskjema kan fortsatt benyttes, men må settes opp av teknisk support ved UiO.

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til bruk av Nettskjema kan lokal brukerstøtte ved HINN kontaktes: IT-Avdelingen Lærings- og forskningsteknologi  Ian McKelvey (Lillehammer) og  Erik Lysbakken  (Elverum).

FoU-rådgiver Anne Sofie Lofthus, tlf. 61 28 82 77, kan også kontaktes vedrørende spørsmål om Nettskjema, personvern og forskningsetikk.

 

Innlogging og brukerstøtte

Startside Nettskjema

Hjelp og veiledninger til Nettskjema (UiO)

Kontaktpunkter for Nettskjema (UiO)

Demovideoer (UiO)

Lokal brukerstøtte

ian.mckelvey@inn.no 
(IT kontorsted Lillehammer og Hamar)

erik.lysbakken@inn.no 
(IT kontorsted Elverum og Rena) 

anne.lofthus@inn.no 
(forskningsadm. kontorsted Lillehammer)

arve.thorsberg@inn.no 
(studieadm. kontorsted Lillehammer)

Innsamling av personopplysninger?

Nettskjema har sikkerhetsinnstillinger som egner seg for innsamling av alminnelige personopplysninger og særlige kategorier data (sensitive).  

NB!  Les dette før du går i gang med slik innsamling : 

Personvern i student- og forskningsprosjekter [MANGLER LENK]

Om bruk av Tjenester for sensitive data (Innafor)