Rapportlansering: Innvandrernes helsekompetanse

I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny rapport. Vaksineskepsis er også mer utbredt i innvandrergruppene.

Kart over Verden

Det er Helsedirektoratet, Høgskolen i Innlandet og OsloMet som har utarbeidet rapporten som legges frem fredag 11. juni 2021.

Oppdraget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet og det er første gang helsekompetansen i den norske befolkningen kartlegges i en stor, representativ undersøkelse. 

I  januar kom første del av rapporten, nå kommer del 2 som har har fått navnet: Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner i Norge – Befolkningens helsekompetanse, del II.  

Med i arbeidet fra høgskolen er førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten.

Sliter med å forstå 

Portrettbilde av Hanne Søberg Finbråten
Førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten har vært med i den norske forskergruppa som har kartlagt helsekompetansen vår.

Det er innvandrere med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam som er inkludert i undersøkelsen. Det er første gang helsekompetansen til flere innvandrerpopulasjoner i Norge er kartlagt. 

Det er kjent at deler av innvandrerbefolkningen har folkehelseutfordringer og opplever barrierer i møter med helsevesenet. Og konklusjonene i rapporten er klare. 

Mens en av tre i befolkningen generelt mangler sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, gjelder dette fire av ti av personer med bakgrunn fra Tyrkia og Vietnam. 

Det er derfor ønskelig å innhente kunnskap om ulike sider av helsekompetansen i utvalgte innvandrerpopulasjoner.

Funnene i rapporten kan også tyde på at det er mer vaksineskepsis i disse fem innvandrergruppene enn i befolkningen generelt. 

Denne rapporten (del II), sammen med rapport del I, gir grunnlag for å vurdere, utarbeide og iverksette kunnskapsbaserte tiltak overfor grupper med spesielle utfordringer innenfor helsekompetanse.

 

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 19. aug. 2021 13:18 - Sist endret 5. apr. 2022 12:42