English version of this page

Kontakt internasjonalt kontor

Sentral kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 400, 2418 Elverum, Norge
E-post: international@inn.no

Leder for internasjonalt kontor

Bilde av Gunnar Furseth Klinge
Leder Internasjonalt kontor
E-post
gunnar.klinge@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 21

Internasjonale koordinatorer på studiestedene

Blæstad

Bilde av Jill Peng
Seniorkonsulent
E-post
jill.peng@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 76
 

Evenstad

Bilde av Heidi Vatne Braadland
Rådgiver
E-post
heidi.braadland@inn.no
Telefon
+47 62 43 07 65
 

Elverum

Bilde av Kristine Nyborg
Rådgiver
E-post
kristine.nyborg@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 66

Bilde av Kjersti Lyngvær
Rådgiver
E-post
kjersti.lyngvar@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 12

Hamar

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi - Institutt for bioteknologi

Bilde av Marina Shalaginova
Internasjonal koordinator
E-post
marina.shalaginova@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 60

Rådgiver
E-post
chiu.lam@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 21

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Bilde av Lene Kristin Minge
Rådgiver innen internasjonalisering
E-post
lene.minge@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 22

Bilde av Ingelinn Slagsvold
Rådgiver
E-post
ingelinn.slagsvold@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 29

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Bilde av Toril Andersson Jøraandstad
Rådgiver
E-post
toril.joraandstad@inn.no
Telefon
+47 62 54 16 11

Bilde av Sevika Stensby
Rådgiver
E-post
sevika.stensby@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 25

Lillehammer

Utreisende mobilitet (AMEK, HHS, HSV og DNF) og partneravtaler

Bilde av Pawel Maciejewski
Rådgiver
E-post
pawel.maciejewski@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 55

Bilde av Marte Christine Ruud Bleka
Praktikant
E-post
marte.bleka@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 13

Utreisende mobilitet (LUP)

Bilde av Toril Andersson Jøraandstad
Rådgiver
E-post
toril.joraandstad@inn.no
Telefon
+47 62 54 16 11

Innreisende mobilitet

Bilde av Kine Marie Skjærvik
Rådgiver
E-post
kine.skjaervik@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 00

Bilde av Maren Sønsterudbråten Lindberg
Praktikant
E-post
maren.lindberg@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 47

Rena

Bilde av Camilla Heier Haukåssveen
Seniorkonsulent
E-post
camilla.haukassveen@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 04