English version of this page

Administrer dine studier

Det er mulig å få tilpasset et studieløp, og en studieveileder kan være behjelpelig med spørsmål du har omkring dette.

Har du spørsmål?

Våre studieveiledere kan blant annet hjelpe deg med spørsmål rundt: 

  • din studiehverdag
  • overgangen til høyere utdanning
  • din studieplan og studieprogresjon
  • godkjenning av tidligere utdanning
  • valg og bytte av emner og studier
  • eksamen
  • permisjon
  • studie- og karrieremuligheter
  • tilrettelegging av studiehverdagen
Hender som holder bok og penn.

Hos studieadministrasjonen ved ditt fakultet, finner du din studieveileder.

Kontakt studieadministrasjonen