English version of this page

Tilleggsemner

Du kan søke om å få ta tilleggsemne dersom du har ledig kapasitet og ønsker å ta emner utover normert utdanningsplan, eller som erstatningsemner for godkjenning av emner fra annen utdanning. 

 

Hvilke emner som kan tas som tilleggsemner vil variere fra semester til semester. Emnene har plassbegrensninger. Vi anbefaler at du tar kontakt med en studieveileder for å finne et aktuelt tilleggsemne, samt å få justert din utdanningsplan.

Oppmeldingsfrist: 1. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

Skjema for søknad om oppmelding til tilleggsemner bokmål

Skjema for søknad om oppmelding til tilleggsemner nynorsk

Publisert 24. juni 2021 19:12 - Sist endret 3. okt. 2022 13:01