Sammensatt bachelorgrad

En bachelorgrad oppnår du enten på grunnlag av et studieprogram eller ved selv å sette sammen utdanning som tilfredsstiller kravene til en sammensatt bachelorgrad.

Kravene til en sammensatt bachelorgrad

En sammensatt bachelorgrad oppnås på grunnlag av 3 års studium (180 studiepoeng) der dette må inngå:

  • et selvstendig arbeid av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art på minimum 10 studiepoeng.
  • Fordypning i fag av minimum 80 studiepoengs omfang. I fordypningen skal det inngå emner som bygger på hverandre, og omfanget av påbyggingsemner må være på minimum 20 studiepoeng. Fordypningen må være definert som avsluttede fag, emnegrupper eller studieprogram i en studieplan
  • Ytterligere fag, emnegruppe eller studieprogram av minimum 30 studiepoengs omfang
  • Vitenskapsteoretiske eller filosofiske emner og/eller andre frittstående emner

Minimum 60 av studiepoengene som inngår i grunnlaget for graden må være avlagt ved Høgskolen i Innlandet.

Hvordan søker du?

Du søker ved å bruke søknadsskjema: 

Legg ved emnebeskrivelser, pensumlister og kopi av vitnemål/karakterutskrift for utdanning som ikke er avlagt ved Høgskolen i Innlandet.

Informasjon om innsending finnes i søknadsskjema.

Publisert 8. juni 2021 22:06 - Sist endret 8. okt. 2021 09:16