English version of this page

Toppidrettsstudent

Høgskolen i Innlandet samarbeider med Olympiatoppen om å legge til rette for at du som toppidrettsutøver skal kunne studere samtidig som du satser på idretten. 

Hva innebærer toppidrettsstatus?

Som toppidrettsstudent kan du få tilrettelagt ditt studium slik at det lettere lar seg kombinere med satsing på idrett. Slik tilretteleggig kan være i form av:

 • Forlengelse av studieløpet
 • Individuelt tilpasset utdanningsplan
 • Tilrettelegging av eksamen
 • Fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet

I samarbeid mellom toppidrettsveileder, fakultet og student settes det sammen en plan som gjør at gjennomføringen av studiet blir best mulig for deg som utøver.

Studenter med toppidrettsstatus har utover slike tilpasninger de samme rettigheter og plikter som andre studenter og skal tilfredsstille de samme faglige krav.

Noen studier har mye praksis eller annen obligatorisk aktivitet som gjør at det kan være vanskelig å kombinere med toppidrettssatsing. Ta kontakt med toppidrettsveileder dersom du har spørsmål om det studiet du ønsker å ta kan la seg kombinere med din idrettskarriere.

Skiskytter Filip Fjeld Andersen på standplass.

Brukte studiene til hjelp i tung periode

Skader og sykdom preget i en periode idrettskarrieren til Filip Fjeld Andersen. Da var studiene et kjærkomment avbrekk. Nå er målet å etablere seg i verdenscupen og fullføre bachelorgraden til våren.

Hvem kan få status som toppidrettsstudent?

Utøvere som søker toppidrettsstudentstatus ved HINN skal prestasjonsmessig være på et nivå som tilsier nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt. Dette nivået vil normalt tilsvare landslagsnivå/internasjonalt representasjonsnivå og eliteseriespill i lagidretter. Nivået kan også omfatte utøvere som tilhører satsingsgrupper eller team på øverste kategori, organisert på linje med eller som et supplement til landslag. Resultatmessig skal utøveren ha jevnlige prestasjoner på høyt nasjonalt nivå.

Olympiatoppen innvilger toppidrettsstatus på bakgrunn av sine resultatkrav, innenfor Olympiatoppens definisjoner av toppidrettsutøvere og morgendagens utøvere. 

Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøver og morgendagens utøver

"Dagens toppidrettsutøver" eller "morgendagens toppidrettsutøver".

 • Som "dagens toppidrettsutøver" har du trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.
 • Som "morgendagens toppidrettsutøver" driver du på varierende alders- og prestasjonsnivå med kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå

Slik søker du om toppidrettsstatus

 • Når du har fått tilbud om og takket ja til studieplass ved HINN kan du søke om toppidrettsstatus. 
 • Benytt søknadsskjema
 • Frist for å søke om toppidrettsstatus er 1. september.
 • Søknad om toppidrettsstatus vil bli oversendt Olympiatoppen Innlandet, som vurderer søknaden i samarbeid med toppidrettsveileder ved HINN. 

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder etter tildelt toppidrettsstatus.

Krav til dokumentasjon

 • Bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen om behov for tilrettelegging
 • Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner
 • Behovet for tilrettelegging skal dokumenteres årlig ved studiestart

Kontaktinformasjon

Kontaktperson HINN

Bilde av Kristian Brenden
Toppidrettsveileder ved HINN
E-post
kristian.brenden@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 97

Kontaktperson Olympiatoppen Innlandet

Jostein Buraas
jostein.buraas@olympiatoppen.no | +47 41 54 31 31