English version of this page
Kjersti Wessel Jevne

Kjersti Wessel Jevne

Høgskolelektor

E-post
kjersti.jevne@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 26

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Studiested Lillehammer

Kort om

Kjersti Wessel Jevne er høgskolelektor  og stipendiat ved doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). Hun er barnehagelærer og spesialpedagog og arbeider nå med en doktogradsavhandling relatert til unge voksne med Downs syndrom. Avhandlingen omhandler de unge voksne og deres foreldres opplevelser i forhold til gjennomført skolegang, overgang til arbeidsliv, boform og behov for hjelp og støtte i voksenlivet. Jevnes fagfelt er barn- og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier, og hun er tilknyttet forskergruppen funksjonshemming og deltakelse.

 

Se Cristin for publikasjoner

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum