Stabil studenttilfredshet ved Høgskolen i Innlandet

Studentene våre er omtrent like fornøyde med studieprogrammet de går på som året før. Det viser resultatene fra Studiebarometeret 2021 som ble offentliggjort i dag.

Forelsningsbilde (Foto: HINN)

Foto : HINN. 

Studiebarometeret ser nærmere på studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter på en skala fra 1 til 5. 1329 av våre studenter svarte på undersøkelsen for 2021.

Prorektor utdanning Stine Grønvold sier Studiebarometeret er viktig for HINNs kvalitetsarbeid. Foto : HINN. 
Prorektor utdanning Stine Grønvold sier Studiebarometeret er viktig for HINNs kvalitetsarbeid. Foto : HINN. 

På det oppsummerende spørsmålet om overordnet tilfredshet med studieprogrammet får HINN resultatet 4,0, det samme som i fjor. I 2019 oppnådde HINN 4,2 på det tilsvarende spørsmålet.

– De siste årene har pandemien skapt utfordringer for både våre studenter og ansatte, og dette kan nok ha hatt en innvirkning på hvordan noen studenter opplever studiekvaliteten på enkelte områder. Studiebarometeret er i den sammenheng en nyttig undersøkelse med resultater vi tar på alvor. Nå skal vi analysere tallene nærmere og bruke undersøkelsen for å styrke kvalitetsarbeidet vårt, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Består av flere hovedområder

Studiebarometeret 2021 er som tidligere delt inn i en rekke hovedområder. HINN scorer aller best på vurderingsformer med 3,9 i år som i fjor, mens man på undervisning går ned fra 3,7 til 3,6. Som i 2020 får man 3,1 på tilbakemelding og veiledning, 3,4 på faglig og sosialt miljø og 3,0 på tilknytning til arbeidslivet.

Oppgang på flere områder

Hvis vi ser nærmere på hvordan undervisningen organiseres, så er det verdt å legge merke til at HINN går opp fra 4,0 til 4,2 i 2021 på ordinære deltidsstudier (50%) på studiested. På samlingsbaserte utdanninger på studiested får HINN 4,1. Dette indikerer at studentene som tar deltidsstudier og samlingsbaserte studier på studiestedene våre er mer fornøyde enn studenter på ordinære heltidsutdanning på studiested.

Tallene viser at deltidsstudentene som tar sin utdanning på studiested er mer fornøyd med sitt fysiske læringsmiljø og infrastruktur enn tidligere. Disse utdanningene går opp fra 3,5 til 4,0. De samme utdanningene ser også en oppgang i vurderingen av organiseringen av studiene. Her ser vi en økning fra 3,4 i 2020 til 3,9 i 2021. Disse studentene vurderer også undervisningen godt med en økning fra 3,8 i 2019 til 4,0 i 2021.

– Over flere år har HINN jobbet med å styrke fleksible utdanninger, og da er det gledelig å se at innsatsen blir belønnet med bedre resultater i Studiebarometeret, sier Grønvold.

Mange studier med tilfredse studenter

Blant de fleksible utdanningene er det flere studier som har gode tall å vise til. Master i offentlig ledelse og styring, dybdemaster, er en ordinær utdanning på deltid som over tre år har økt overordnet trivsel blant studentene fra 3,4 i 2019 til 4,2 i 2021.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering, som er en samlingsbasert utdanning på studiested, har gått opp fra 3,9 i 2020 til 4,4 i 2021, mens Bachelor – barnehagelærerutdanning, som også er samlingsbasert på studiested, har gått opp fra 4,1 i 2020 til 4,3 i 2021.

– At den overordnede trivselen har økt på disse studiene under en pandemi er gledelig. Det er ingen tvil om at våre ansatte har stått på for studentene det siste året, og at det gjenspeiles med en slik positiv utvikling er noe fagmiljøene må ta til seg når de jobber videre for å styrke utdanningene, sier Grønvold.

Det er også positivt å se at masterstudentene ved Den norske filmskolen er svært fornøyde med studiekvaliteten. Den overordnede tilfredsheten er på 4,6. Samme tall får også studieprogrammet på faglig og sosialt læringsmiljø og undervisning.

Flere spørsmål knyttet til pandemien

Studiebarometeret 2021 har en rekke spørsmål knyttet til koronapandemien, som har preget utdanningssektoren og studenttilværelsen over flere semestre. På spørsmål om sosialt og fysisk læringsmiljø under koronapandemien får HINN 3,8 totalt, mens vi scorer 3,1 på nettundervisning under pandemien.

– Nå som vi gradvis åpner for økt aktivitet på studiestedene våre ligger forholdene bedre til rette for at vi kan heve kvaliteten ytterligere på studieprogrammene våre. Pandemien har hatt innflytelse på for eksempel faglig og sosialt miljø, undervisning og tilbakemelding og veiledning som studentene får, og kvalitetsarbeidet vårt vil ha nytte av de erfaringene vi har gjort, men også av tallene fra Studiebarometeret, avslutter Grønvold.

Les mer om Studiebarometeret på NOKUT sine nettsider. 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 8. feb. 2022 10:53 - Sist endret 10. feb. 2022 09:20