Prosjektledelse

Vil du lære mer om planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av prosjekter? Da er dette nettbaserte studiet i prosjektledelse noe for deg.

 

Studiested
Nettstudium
Studiet varer
4 mnd
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar (22.02.23)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
30. jan. 2023
En kvinne i prosjektleder rollen står oppreist ved et bord og snakker med sine kollegaer som sitter rundt bordet

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Prosjektledelse, hvor prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål.

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Det å etablere en intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig ved siden av f.eks. yrkes- og profesjonskompetanse.

Dette nettbaserte studietilbudet i prosjektledelse passer for deg som ønsker å få kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike type virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. 

Studiets oppbygging og innhold:

  • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
  • Funksjoner og roller i et prosjekt
  • Interessentanalyse
  • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
  • Håndtering av usikkerhet og risiko
  • Prosjektstyringsverktøy
  • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
  • Kommunikasjon og konfliktløsning

Prosjektledelse passer for alle som ønsker å lede prosjekter eller som allerede gjør det. Studiet er et etter- og videreutdanningsstudie og det er tiltenkt søkere med arbeidserfaring. Det er imidlertid ikke noe krav til forkunnskap eller bakgrunn og kompetansen som studiet gir er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Jobbmuligheter

Studiet er faglig relevant i de fleste yrker og bransjer. Det er mest relevant der prosjektet er en aktuell arbeids- og organiseringsform.

Du tilegne deg kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter, samt økonomi- og ressursstyring. Studie vil også gi deg ferdigheter i og kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon, etablering av prosjektgrupper, evaluering og oppfølging, risiko – og interessentanalyse, og ferdigheter til å kunne lede prosjektets deltakere mot felles mål.

Praktisk informasjon, undervisningsdatoer

Studiet er nettbasert, og vil avsluttes med med en digital hjemmeeksamen over seks virkedager. 

Forelesning 1) Onsdag 22.02 kl  9.15-12.00

Forelesning 2) Onsdag 15.03 kl. 9.15-12.00

Forelesning 3) Torsdag 30.03 kl. 9.15-12.00

Forelesning 4) Onsdag 12.04 kl.  9.15-12.00

Forelesning 5) Onsdag 26.04 kl. 9.15-12.00

Forelesning 6) Onsdag 10.05 kl. 9.15-12.00
 

Eksamensperiode: 22.05 kl. 10.00 - 30.05 kl. 10.00

 

 

Søknadsfrist og opptak

 

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2023". Trykk på liten pil ved siden av "Velg fra liste", da finner du dette studiet med nummer 7059 .

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 9 800,-

I tillegg må du betale semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller direkte med en av kontaktpersonene:

Bilde av Trygve Stølan
Studieprogramansvarlig

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder