Landbruksregnskap

Det er behov for styrking av regnskapskompetansen i landbruket og med emnet i landbruksregnskap vil du kunne få en en innføring og dokumenterbar kompetanse i både landbruksregnskap og driftsregnskap. 

Studiested
Gardermoen og Oslo
Studiet varer
6 mnd
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (Høst 2022)
Pris
Semesteravgift

Om emnet

Regnskapsdelen av økonomistudier konsentreres i hovedsak om forretningsregnskap uten tilknytning til noen bestemt næring. Landbruksregnskap har gjennom mange år skilt seg fra øvrige regnskap ved at man her har rapportert til skattemyndighetene med egne næringsoppgaver og tilleggsskjemaer.

Selv om man har forsøkt med en tilnærming i de senere år, har man i denne bransjen fortsatt særegenheter. I tillegg har kompleksiteten blitt større ved at næringsutøverne ofte driver flere typer næringer samtidig. Behovet for styrking av regnskapskompetansen i denne næringen er derfor absolutt tilstede. Dette studiet er utviklet for å møte det særskilte kompetansebehovet knyttet til føring av landbruksregnskap. Vi tilbyr emnet i samarbeid med Økonomiforbundet.

Innføring i landbruksregnskap

Emnet er egnet for deg som ønsker en innføring i landbruksregnskap, med dokumentert eksamen. Emnet er også relevant for personer som nylig har avsluttet et bachelorstudium i regnskapsførerfaget, og som ønsker kompetanse innen de særregler som gjelder for landbruket. Det egner seg også for deg som har jobbet en stund på et regnskapskontor, men som ønsker å satse sterkere på landbruksregnskap, samt for gårdbrukere som ønsker å føre sitt eget regnskap. 

Hva kan du forvente?

Du vil få en yrkesrettet kompetanse rettet mot landbruksnæringen. Etter fullføring av emnet vil du kunne bokføringsreglene for alle typer landbruk, samt for landbruk med annen tilleggsnæring. I tillegg vil du også få kunnskaper om de spesielle avgifts- og skattereglene som gjelder for landbruksnæringen, og du vil i løpet av semesteret ha vært igjennom et fullstendig årsoppgjør med alle de skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapssystemet. Til dette benyttes Duett Økonomisystem som du vil få en innføring og tilgang til. 

Samlingsdatoer

Undervisningen er samlingsbasert, samlingsdatoer blir satt opp i forkant av hvert semester. 

Søknadsfrist og opptak

Emnet tilbys høst 2022. Informasjon om søknadsfrist kommer.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Pris for å ta emnet 2022 kommer.

(Kr. 17 300,- for medlemmer i Økonomiforbundet, kr 19 300,- for ikke- medlemmer i 2020)

Du må i tillegg betale semesteravgift for et semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 04 38, eller noen av våre ansatte:

Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig