Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Kommunikasjonen er profesjonalisert i alle sektorer. I dette studiet lærer du om hvordan dagens kommunikasjonsrådgivere må planlegge og utføre strategisk intern- og eksternkommunikasjon. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September (Løpende opptak)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. aug. 2022

Om studiet

Studiet legger til rette for at du kan bidra til vellykket kommunikasjon i egen virksomhet. Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er blant annet viktig for å kunne forvalte sitt eget omdømme.

Flere virksomheter legger vekt god kommunikasjon, og det er et interessant arbeidsmarked for deg med kommunikasjonsfaglig kompetanse, og gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Studiet består av to emner på til sammen 60 studiepoeng, og har følgende faglige fokusområder: 

Kommunikasjon og samfunn: (studieåret 2022/2023)

  • Medier, kommunikasjon og samfunn
  • Prosjektledelse og team
  • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
  • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
  • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon 

Kommunikasjon og organisasjon: (studieåret 2023/2024)

  • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
  • Kommunikasjon og ledelse
  • Kommunikasjon i en digital verden
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Organisasjon, endring og kommunikasjon

Jobbmuligheter

Studiet retter seg mot deg som allerede jobber innen kommunikasjon eller som ønsker å arbeide med kommunikasjon i offentlig eller privat sektor.

Du vil blant annet tilegne deg kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon som virkemiddel, og om etiske utfordringer innen kommunikasjonsarbeid. Du vil kunne bidra til vellykket kommunikasjon i ulike kanaler og gi faglig begrunnede råd i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.

Samlingsdatoer

Det arrangeres fem samlinger over to dager hvert år på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Samlingsdatoer for studieåret (med forbehold)

8. - 9. september 2022

17. - 18. november 2022

26. - 27. januar 2023

23. - 24. mars 2023

11. - 12. mai 2023

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Det er løpende opptak til studiet ved ledige studieplasser.

Les mer om søknad og opptak

Studiet ligger søkbart under «Betalings- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen høst 2022»

Slik søker du

Studiet ligger søkbart under «Betaling- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samf.vitenskap høst 2022»

 

Hva koster det?

Studieavgift: kr 22.000,- for studieåret 2022/2023.

I tillegg til studieavgiften kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det må også betales ordinær semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Et faglig mål er å danne grunnlaget for videre studier innenfor dette fagfeltet. Studiet kan inngå som en del av Bachelorgrad innenfor statsvitenskap, samfunnsfag, økonomiske fag eller ledelses- og organisasjonsfag, og det søkes om innpassing ved den aktuelle høgskole.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder

Bilde av Anders Lindstad
Studieprogramansvarlig