Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

Et deltidsstudium for deg som ønsker en innføring i organisasjon- og ledelsesfag og HR. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling i organisasjoner. 

Studiested
Rena
Studiet varer
2 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Studiestart

Samlingsdatoer for høst 2022 

31. aug - 01. sept
14. - 15. sept
05. - 06. okt
02. - 03. nov
16. - 17. nov

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, human resource management (HRM), juss og økonomifag. Disse emnene vil bidra til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner i private og offentlig sektor fungerer og stadig endres, samt hvordan mennesker samhandler og hva som er effektiv ledelse. 

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av deltidsstudiets emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet er handlingsorientert og praksisnært, hvor varierte arbeidsmåter vektlegges. Gjennom diskusjoner, arbeid med case og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, ønsker vi at du som student skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring.

Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, både digitalt og på studiested Rena, slik at du får muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere innen ledelse.

Jobbmuligheter

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat, offentlig og frivillig sektor. 

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer for høst 2022 

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena (ikke nettbasert undervisning):

31. aug - 01. sept
14. - 15. sept
05. - 06. okt
02. - 03. nov
16. - 17. nov

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet, hvor du delta på samlinger, leser pensum og jobber med oppgaver.

Gjennomføringen av deltidsstudiet er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb.

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene. 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 41,2
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en fri bachelorgrad. 

Med en bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført halvårsstudium i kunnskapsledelse eller halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut VY sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også trafikk hit, men i begrenset omfang.

Veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Overnatting
På Rena finnes flere alternativer til overnatting:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Ida Zachariassen
Studieveileder

Bilde av Trygve Stølan
Studieprogramansvarlig