Bachelor i vernepleie

Er du på utkikk etter en praksisintensiv utdanning? Vernepleierstudiet passer for deg som vil utgjøre en forskjell og jobbe for å sikre god livskvalitet for mennesker med funksjonsvansker.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Som vernepleier vil du ha kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Bachelor i vernepleie er inndelt i til sammen sju emner, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Vernepleiestudiet ved Høgskolen i Innlandet er en praksisintensiv utdanning hvor studenter og ansatte involverer brukere, tjenester og fagfeltet til samarbeid.

Første studieår følger en uke-struktur med to til tre dager på skolen og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten. 

Skikkhetsbrosjyre 2019

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse.

Vernepleieren arbeider i dag på en rekke arenaer som for eksempel innen tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, habilitering/rehabilitering, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Læring gjennom praksis vektlegges i utdanningen.

  • Første studieår følger en uke-struktur med to til tre dager på skolen og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten. Se «arbeids- og undervisningsformer» i emnebeskrivelsen
  • Enkelte perioder vil studentene kun være på skolen eller kun i praksisfeltet
  • Skolen har avtaler med praksisfeltet i hele Innlandet, og har ansvar for tildelingen av praksisplasser 
  • Det må påregnes merkostnader til reise og opphold i forbindelse med praksis-studiene

Mer informasjon om praksis på studiet finner du her.

Utveksling

Som bachelorstudent i vernepleie har du mulighet til utveksling/prosjektarbeid i utlandet i tredje studieår. Du kan for eksempel delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

For mer informasjon om tilgjengelige destinasjoner, kontakt studieleder. Destinasjonene kan variere fra år til år.

Videre utdanningsmuligheter

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med for eksempel:

  • master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
  • master i karriereveiledning

Studiet kvalifiserer også for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen HSV Lillehammer på hsv-studieadm-l@inn.no eller telefon 62 43 00 00. 

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig