Language: NOR | ENG

Forhold rundt eksamen

 

Smitteverntiltak på skoleeksamen

Høgskolen legger som hovedregel om fra skriftlige skoleeksamener til hjemmeeksamener i høst som en følge av utviklingen i koronasmi...

Omlegging til hjemmeeksamen

Høgskolen i Innlandet legger som hovedregel om fra skriftlige skoleeksamener til hjemmeeksamener i høst som en følge av utviklingen...