Kontakt IT

Telefon: 62 43 00 03
Epost::  brukerstotte@inn.no

Ordinære åpningstider:
Mandag - fredag

 

Hedmark kl. 08.00 - 15.30
Lillehammer, Hovedbygget plan 3 kl. 08.00 - 17.00