Institutt for pedagogikk – Lillehammer

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Lillehammer og har 40 ansatte.

Instituttlederen heter Rune Hausstatter

Institutt for pedagogikk på Lillehammer har ansvar for bachelorprogram i pedagogikk samt mastergradsprogrammer i generell pedagogikk og spesialpedagogikk.

Etter og videreutdanning er en sentral del av instituttets virksomhet og det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring eller for eksterne oppdragsgivere.

I tillegg kommer høgskolpedagogiske kurs og kurs og veiledning på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Den forskningsmessige profilen ligger særlig innenfor områdene pedagogikk/spesialpedagogikk, barn og unge og mediepedagogikk. Instituttet har også et senter for mediepedagogikk.

Instituttet består av 40 ansatte (28 årsverk) fordelt på to fagområder: 20 i generell pedagogikk og 20 i spesialpedagogikk.

Instituttet har 9 professorer, 8 i andre førstestillinger, 13 høgskolelektorer og 10 stipendiater.

Klikk her for liste over alle ansatte på instituttet