English version of this page

Applikasjoner

Applikasjoner som ikke er listet opp her kan vurderes.

Applikasjoner vi kan bestille

Adobe

Tilgjengelig. Lisens må kjøpes for hver enkelt bruker.

Bestilles fra IT-Brukerstøtte.

Audacity

Tilgjengelig. Lastes ned av hver enkelt bruker (gratis.)

Se applikasjonens nettsider her.

EndNote

Tilgjengelig for studenter og ansatte.

Se informasjon her.

MAXQDA

Tilgjengelig. Lisens må kjøpes for hver enkelt bruker.

Bestilles fra IT-Brukerstøtte.

Microsoft 365

Tilgjengelig for studenter og ansatte.

Se informasjon her.

NVivo

Tilgjengelig for studenter og ansatte.

Se informasjon her.

R

Tilgjengelig. Lastes ned av hver enkelt bruker (gratis.)

Se applikasjonens nettsider her.

SAS

Tilgjengelig. Lisens må kjøpes for hver enkelt bruker.

Bestilles fra IT-Brukerstøtte.

SmartNotebook

Tilgjengelig for ansatte.

Bestilles fra IT-Brukerstøtte.

SPSS

Tilgjengelig for studenter og ansatte.

Se informasjon her.

StataSE

Tilgjengelig for studenter og ansatte ved HHS.

Kan kjøpes inn for andre.

HHS: Christer Thrane.
Andre: IT-brukerstøtte.

Se informasjon her.

Zotero

Tilgjengelig for studenter og ansatte.

Se informasjon her.

Applikasjoner vi ikke kan bestille

Schrems II-dommen: en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Les mer her:

Dropbox

Har fullgodt alternativ på avtale: Microsoft OneDrive.

Explain Everything

Schrems II.

GatherTown

Schrems II.

H5P

Schrems II.

Kahoot

Schrems II.

Mentimeter

Schrems II.

Alternativ: Nettskjema/Microsoft Forms.

myOnvent

Schrems II.

Alternativ: Teams/Zoom.

Nearpod

Schrems II.

Padlet

Schrems II.

Alternativ: Microsoft Whiteboard.

Piktochart

Schrems II.

Tappin

Schrems II.

Alternativ: Teams/Zoom.

Publisert 17. nov. 2021 08:43 - Sist endret 8. des. 2021 10:34