Feiret faglig styrking på årsfest

Torsdag feiret Høgskolen i Innlandet 31 avlagte doktorgrader og 25 interne opprykk på ett år. Fire interne priser og en status som merittert underviser ble også delt ut

Rektor Peer Jacob Svenkerud deler ut blomster til Trine Bjerva som holder en diplom i hendene

Rektor Peer Jacob Svenkerud kunne gratulere Trine Bjerva med status som merittert underviser under høgskolens årsfest. 

Foto: Ine Wigernæs/Høgskolen i Innlandet.

– Vi har jobbet målbevisst gjennom flere år for å styrke oss faglig og hadde mye å markere under årets årsfest. Det viser at vi har lyktes godt med innsatsen, sier rektor Peer Jakob Svenkerud ved HINN. 

Innfrir universitetskrav om doktorgrader

I perioden fra 1. november 2021 til 31. oktober i år har 31 personer avlagt doktorgrad ved Høgskolen i Innlandet. Høgskolen har fem doktorgradsprogrammer. 

– Høgskoler som vil bli universitet, må ha to doktorgradsprogrammer med minst femten godkjente doktorgrader på tre år. Vår siste opptelling viser at vi overoppfyller kravet og innfrir på tre av programmene våre, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

– Prognosene for årene som kommer tilsier også at vi vil ha stor nok gjennomstrømming av kandidater til å opprettholde kravene til universitetsstatus også framover, sier Svenkerud.

Høgskolen i Innlandet tar sikte på å sende en ny søknad om status som universitet senere i høst.

Dekan Per Morten Fredriksen gir en klem til doktorand Marianne Torp Stensvehagen
Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Per Morten Fredriksen, gratulerer Marianne Torp Stensvehagen med avlagt doktorgrad i 2022. 

 

31 doktorgrader godkjent

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

15 nye professorer

Under årsfesten markerte høgskolen 25 interne opprykk i perioden fra november i fjor til og med oktober i år. 

15 personer har i perioden fått opprykk til professor, to til førsteamanuensis og åtte til førstelektorer. I tillegg har flere av de som disputerte for doktorgrad i 2021 og 2022 fått opprykk til førsteamanuenser i løpet av året.

– Også dette er gledelige tall som viser at vi styrker oss faglig. Det har vært et mål for oss å øke andelen medarbeidere med førstekompetanse. Opprykk og nyansettelser bidrar til svært positiv utvikling på dette punktet, sier rektor Svenkerud.

Flere personer samlet på scenen med blomster i hendene - dette er de som har fått opprykk siste året
Et utvalg av de 25 som har fått opprykk i 2022.

25 interne opprykk

Førstelektor

Førsteamanuensis

Professor

Fire interne priser

Under høgskolens årsfest ble det delt ut fire interne priser til fagmiljøer som har utmerket seg innen forskning, utdanning, samarbeid og arbeidsmiljø. 

Utdanningskvalitetsprisen består av 100 000 kroner som går til fagmiljøet som vant. Forskningsprisen og samarbeidsprisen er på 25 000 kroner hver. Vinneren av arbeidsmiljøprisen får et kunstverk.

Forskning

Forskningsprisen ble tildelt forskergruppen filosofi ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Juryen begrunnet tildelingen med at forskergruppen er svært aktiv. Den har mange internasjonalt anerkjente forskere som publiserer hyppig i de fremste filosofitidsskriftene. Den har også vunnet flere internasjonale forskningspriser.

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitetsprisen ble tildelt VIPROS-prosjektet ved Den norske filmskolen, som er et fakultet ved høgskolen. Prosjektet har jobbet med å ta i bruk spillteknologi i filmutdanningen slik at filmskapere kan kombinere live action filmopptak med computer-genererte bilder (CGI) i sanntid. 

Juryen trekker fram at arbeidet er nyskapende, relevant for arbeidslivet og kobler forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning på en god måte. Prosjektet innebærer tett samarbeid mellom masterstudenter, bachelorstudenter, stipendiater og fagansatte. Det samarbeides også tett med akademiske partnere fra andre europeiske land og filmbransjen.

Samarbeid

Samarbeidsprisen skal stimulere til økt samarbeid mellom HINN og eksterne partnere i arbeids- og samfunnsliv. Vinneren ble forskergruppen skogbruksforskning ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. 

Forskergruppen får prisen fordi den på kort tid har bygget et mangfoldig og tett samarbeid med de fleste andre aktører som jobber innen et viktig område i Innlandet. Gruppa har tatt initiativ til økt arbeidslivsrelevans i studiene og forkortet veien mellom studier og arbeidsliv. Den har også lykkes med å få flere store forsknings- og utdanningsprosjekter i samarbeid med industrien og nasjonale og internasjonale partnere. 

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøprisen ble i år delt ut for første gang, og gikk til Institutt for jordbruksfag ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

Instituttet har et godt arbeids- og læringsmiljø som det er jobbet systematisk over flere år med å bygge og utvikle. Resultatet er et miljø med sterkt fellesskap og samhold hvor arbeidsmiljøutfordringer følges opp og løses. 

Merittert underviser

Trine Bjerva ved fakultet for Helse- og sosialvitenskap fikk status som merittert underviser. 

Denne statusen er en anerkjennelse som gis til undervisere som gjennom år har bidratt til å utvikle god undervisningspraksis. Meritterte undervisere bidrar blant annet til å utvikle nye undervisningsformer som er forankret i forskning og erfaring innen eget fagområde.

En blomsterbukett på et bord med uklare menneskeskikkelser i bakgrunnen
Høgskolens årsfest ble arrangert på Elverum torsdag 10. november.

 

Kontakt

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Av Tore Høyland
Publisert 10. nov. 2022 20:20 - Sist endret 10. nov. 2022 20:27