English version of this page

OASIS - Organisasjon, arbeid og sosialpsykologi i samfunnet

Forskergruppen OASIS samler forskere som er interessert i de psykologiske prosessene som leder et bærekraftig samfunn der mennesker trives og gis like muligheter og gode arbeidsmiljøer.

Etablert:
2018
Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Politikk og samfunn
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Vi forstår menneskelig atferd og handlefrihet som lokalisert innenfor grupper så vel som sosiopolitiske og kulturelle kontekster.

Hva forsker vi på?

Vår forskning dekker flere områder innen arbeids-, organisasjons- og sosialpsykologi, inkludert:

 • moderne arbeidsplass
 • teamdynamikk
 • arbeidskrav og helse
 • akkulturasjonsprosesser og intergrupperelasjoner
 • barrierer for likestilling i arbeidsmarkedet
 • utvikling av karriereambisjoner
 • årsaker og konsekvenser av stereotypier
 • strategisk ledelse

Mer om forskergruppen

Vi har en pragmatisk og fleksibel tilnærming til metodikk. Vi tar i bruk ulike metoder og analyser, avhengig hvilket tema eller spørsmål vi undersøker, deriblant:

 • eksperimentelt design
 • dagbokstudier
 • intervju
 • observasjoner
 • tverrkulturelle data
 • stordata

OASIS består av akademikere med ekspertise i organisasjons-, arbeids- og sosialpsykologi. Gruppemedlemmene er forskere på alle nivåer, fra bachelorstudenter til emeritus professorer, som underviser på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Gruppemedlemmene har produsert internasjonalt anerkjent forskning og publikasjoner av høy kvalitet. Mye av denne forskningen er gjennomført med kollegaer ved andre nasjonale og internasjonale institusjoner. Flere medlemmer av gruppen er også medlemmer av andre grupper.

Konferanser og arrangementer

Vi har regelmessige workshops og forskningsgruppemøter, hvor alle er velkomne til å delta. Vi inviterer også personer fra ulike organisasjoner og studenter for å presentere prosjektideer til oss. Ved interesse, ta kontakt med forskningsgruppelederen.

Nettverk

Forskningen gjennomføres i samarbeid med et omfattende nettverk av universiteter, veldedighetsorganisasjoner og andre organisasjoner i Norge og i utlandet: COST action, EASP, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Amsterdam, Universitetet i Britisk Columbia, Universitetet i Leuven, Universitetet i Køln, Universitetet i Hagen, NSPCP, Universitetet i Oslo, Universitetet i Surrey, Universitetet i Sør-Florida, Universitetet i Sussex, Towards Gender Harmony, Universitetet i Zurich, Østlandsforskning, SINTEF AS.